• Lietvedība un dokumentu noformēšana
  • Lietvedības kārtošana dokumentu noformēšana, aktu, izziņu un rīkojumu sagatavošana, darba līgumu noformēšana un uzskaite, ceļazīmju sagatavošana.
  • Sakārtosim Jūsu gramatvedības dokumentus.