Grāmatvedības pakalpojumu cenas

Ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu samaksa tiek noteikta vadoties pēc Jūsu uzņēmuma iegrāmatojamo dokumentu / darbību skaita (izrakstītie rēķini, saņemtie rēķini, iegādes čeki u.c.), kā arī darījumu sarežģītības pakāpes un darbinieku skaita uzņēmumā.

Katram mūsu klientam grāmatvedības pakalpojumu maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties, rūpīgi izvērtējot paredzamo darbu apjomu, to sarežģītību un/vai citus svarīgus aspektus.

 

 

Pilnīgi precīza samaksa par grāmatvedības pakalpojumiem tiek noteikta grāmatvedim detalizēti iepazīstoties ar uzņēmuma dokumentāciju.

Gada pārskata sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēs - vidējā viena mēneša grāmatvedības maksa, atsevišķos nestandarta gadījumos - cena tiek noteikta abām pusēm savstarpēji vienojoties.