Lai vieglāk atrastu vajadzīgo sadaļu, speižiet CTRL + F uz Jūsu klaviatūras!

1111 01 Valsts PREZIDENTS

1111 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1111 04 Saeimas SEKRETĀRS

1111 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS

1111 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS

1111 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS

1111 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 10 Saeimas DEPUTĀTS

1111 11 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

1111 12 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS

1111 13 Parlamentārais SEKRETĀRS

1111 14 Saeimas /SEKRETĀRA PALĪGS

1111 15 Saeimas /PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS

1111 16 Saeimas /SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS

1111 17 Ministru PREZIDENTS

1111 18 Ministru PREZIDENTA BIEDRS

1111 19 MINISTRS

1111 20 Īpašu uzdevumu MINISTRS

1111 21 Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS

1111 22 Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS

1111 23 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 24 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1111 25 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1111 26 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1112 01 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS

1112 02 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1112 03 ĢENERĀLPROKURORS

1112 04 Valsts KONTROLIERIS

1112 05 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 06 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 07 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS

1112 08 Valsts PREZIDENTA PALĪGS

1112 09 Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS

1112 10 Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS

1112 11 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS

1112 12 Ministru PREZIDENTA PALĪGS

1112 13 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS

1112 14 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS

1112 15 MINISTRA PADOMNIEKS

1112 16 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS

1112 17 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1112 18 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās

1112 19 Ministra biroja VADĪTĀJS

1112 20 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās

1112 21 PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā

1112 22 Aizsardzības PADOMNIEKS

1112 23 Valsts SEKRETĀRS

1112 24 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS

1112 25 Valsts protokola VADĪTĀJS

1112 26 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS

1112 27 Galvenais valsts NOTĀRS

1112 28 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS

1112 29 Iestādes VADĪTĀJS /ĢENERĀLDIREKTORS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1112 30 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS / PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1112 31 Pārvaldes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1112 32 Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1112 33 Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

1112 34 Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1112 35 Valsts robežas PILNVAROTAIS

1112 36 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS

1112 37 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1112 38 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS

1112 39 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS

1112 40 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā)

1112 41 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1112 42 Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112 43 Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā)

1112 44 TIESĪBSARGS

1112 45 Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112 46 Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)

1112 47 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS

1112 48 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS

1112 49 ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)

1112 50 VĒSTNIEKS

1112 51 Pilnvarotais LIETVEDIS

1112 52 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS

1112 53 PADOMNIEKS (ārlietu jomā)

1112 54 ĢENERĀLKONSULS

1112 55 Nozares PADOMNIEKS

1114 01 Biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1114 02 Biedrības un nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1120 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS /PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS

/VICEPREZIDENTS  /PRIEKŠSĒDĒTĀJS /PRIEKŠNIEKS

1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS /IZPILDDIREKTORS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1120 03 Tehniskais DIREKTORS

1120 04 KOMERCDIREKTORS

1120 05 Ekonomikas DIREKTORS

1120 06 Ražošanas DIREKTORS

1120 07 Apgādes DIREKTORS

1120 08 Loģistikas DIREKTORS

1120 09 PĀRZINIS

1120 10 Valdes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1120 11 Valdes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1120 12 Padomes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1120 13 Komisijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1120 14 Valdes LOCEKLIS

1120 15 Padomes LOCEKLIS

1120 16 Kolēģijas LOCEKLIS

1120 17 PROKŪRISTS

1120 18 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS

1211 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (komercpakalpojumos)

1211 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos)

1211 03 Finanšu DIREKTORS

1211 04 Galvenais GRĀMATVEDIS

1211 05 Galvenā GRĀMATVEŽA VIETNIEKS

1211 06 Administratīvais DIREKTORS

1211 07 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS

1211 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)

1211 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komercpakalpojumos)

1211 10 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 11 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 12 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 13 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 14 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 15 Budžeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 16 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 17 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 18 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 19 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 20 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 21 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 22 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 23 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 24 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 25 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS

1211 26 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 27 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 28 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS

1211 29 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1211 30 Galvenās kases VADĪTĀJS

1211 31 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS

1211 32 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1211 33 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 34 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 35 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 36 Kancelejas VADĪTĀJS /PĀRVALDNIEKS /DIREKTORS

1211 37 Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 38 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 39 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1211 40 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1211 41 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1212 01 Personāla DIREKTORS

1212 02 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1212 03 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1212 04 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1212 05 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1212 06 Personāla mācību VADĪTĀJS

1213 01 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1213 02 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213 03 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1213 04 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1213 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)

1213 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)

1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1213 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ārlietu jomā)

1213 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā)

1213 11 Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS

1213 12 VIRSUZRAUGS (muitas jomā)

1213 13 VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)

1213 14 Muitas maiņas VADĪTĀJS

1213 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)

1213 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1213 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrības pārvaldes jomā)

1213 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (tiesu varas jomā)

1213 20 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)

1213 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā)

1213 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā)

1213 23 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1213 24 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1213 25 Galvenais valsts INSPEKTORS

1213 26 Valsts INSPEKTORS

1213 27 VirsMEŽZINIS

1213 28 VirsMEŽZIŅA VIETNIEKS

1213 29 MEŽZINIS

1213 30 MEŽZIŅA VIETNIEKS

1219 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1219 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos)

1219 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajos pakalpojumos)

1219 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (komunālajos pakalpojumos)

1219 05 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 06 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 07 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 08 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)

1219 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 10 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 11 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 12 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 13 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 14 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 15 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 16 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 17 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 18 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 19 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 20 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 21 Kvalitātes struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 22 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 23 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 24 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 25 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 26 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1219 27 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1219 28 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1219 29 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1219 30 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1219 31 Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētos komercpakalpojumos)

1219 32 Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētos komercpakalpojumos)

1219 33 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS

1219 34 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS

1221 01 Tirdzniecības DIREKTORS

1221 02 Tirgzinības DIREKTORS

1221 03 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1221 05 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 06 Tirgzinības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1221 07 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1221 08 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1222 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1222 02 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1222 03 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1222 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1223 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1223 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1223 03 Laboratorijas VADĪTĀJS

1311 01 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 03 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 04 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 06 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (lauksaimniecībā)

1311 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)

1311 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (mežsaimniecībā)

1311 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (mežsaimniecībā)

1311 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medību saimniecībā)

1311 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecībā)

1311 17 Mežizstrādes MEISTARS

1312 01 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1312 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (zivsaimniecībā)

1312 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (zivsaimniecībā)

1312 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)

1321 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)

1321 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)

1321 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā)

1321 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecībā)

1321 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (enerģētikā)

1321 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikā)

1321 07 Ražošanas maiņas VADĪTĀJS

1321 08 Vecākais MEISTARS (enerģētikā)

1321 09 MEISTARS (enerģētikā)

1321 10 Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 11 MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)

1321 12 MEISTARS (elektrotehnikā)

1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)

1321 14 Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē)

1322 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguves rūpniecībā)

1322 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecībā)

1322 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguves rūpniecībā)

1322 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecībā)

1323 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)

1323 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (būvniecībā)

1323 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā)

1323 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecībā)

1323 05 Būvdarbu VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.1.apakšnodaļā)

1323 06 BūvMEISTARS (būvniecībā)

1324 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (transportā)

1324 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (transportā)

1324 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sakaros)

1324 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sakaros)

1324 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (noliktavās)

1324 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (noliktavās)

1324 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (transportā)

1324 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (transportā)

1324 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sakaros)

1324 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sakaros)

1324 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (noliktavās)

1324 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavās)

1324 13 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

1324 14 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 15 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS

1324 16 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 17 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)

1324 18 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)

1324 19 Vilciena PRIEKŠNIEKS

1324 20 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS

1324 21 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 22 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS

1324 23 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 24 Filiāles DIREKTORS

1324 25 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS

1324 26 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS

1324 27 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS

1324 28 Iecirkņa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)

1324 29 Iecirkņa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)

1324 30 Ceha PRIEKŠNIEKS

1324 31 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1324 32 Ostas KAPTEINIS

1324 33 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (dzelzceļā)

1324 34 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)

1324 35 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1324 36 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1324 37 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1324 38 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1324 41 Vecākais MEISTARS (transportā)

1324 42 MEISTARS (transportā)

1330 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)

1330 05 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1330 06 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1330 07 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS

1330 08 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1341 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1341 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1341 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1341 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1342 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpes jomā)

1342 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpes jomā)

1342 03 Veselības aprūpes vadības ĀRSTS

1342 04 Veselības aprūpes VADĪTĀJS

1342 05 Galvenā medicīnas MĀSA

1342 06 Galvenā VECMĀTE – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.1.apakšnodaļā)

1343 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1343 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1343 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1343 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)

1344 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)

1344 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā)

1344 03 Sociālā dienesta VADĪTĀJS

1344 04 Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

1344 05 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

1344 06 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

1344 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālās labklājības jomā)

1344 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)

1345 01 REKTORS

1345 02 PROREKTORS

1345 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā)

1345 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā)

1345 05 DEKĀNS

1345 06 ProDEKĀNS

1345 07 Skolas PĀRZINIS

1345 08 Skolas DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS

1345 09 Skolas DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1345 10 Koledžas DIREKTORS

1345 11 Koledžas DIREKTORA VIETNIEKS

1345 12 Profesionālās vidusskolas VADĪTĀJS

1345 13 Skolas katedras VADĪTĀJS

1345 14 Koledžas katedras VADĪTĀJS

1345 15 Mācību centra VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS

1345 16 Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1345 17 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS

1345 18 Profesionālās augstākās izglītības programmas VADĪTĀJS

1345 19 Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS

1345 20 Mācību kursu VADĪTĀJS

1345 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (izglītības jomā)

1345 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)

1346 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)

1346 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)

1346 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (finanšu un apdrošināšanas jomā)

1346 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)

1349 01 Vides PĀRVALDNIEKS

1349 02 VADĪTĀJS (personu sertificēšanas jomā)

1349 03 VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)

1349 04 VADĪTĀJS (kuģu reģistrēšanas jomā)

1349 05 VADĪTĀJS (hidrogrāfijas jomā)

1349 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (farmācijas jomā)

1349 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)

1349 08 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS

1349 09 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS

1349 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /KOMANDIERIS /PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /KOMANDIERA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)

1349 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)

1349 16 Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

1349 17 Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

1349 18 Galvenais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)

1349 19 Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)

1349 20 Operatīvais DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

1349 21 Operatīvā DEŽURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 22 Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)

1349 23 Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā)

1349 24 Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)

1411 01 Viesnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS

1411 02 Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1411 03 Nometnes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS

1411 04 Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1411 05 Pansijas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS

1411 06 Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1411 07 VIESNĪCNIEKS

1411 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)

1411 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)

1412 01 Restorāna VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS

1412 02 Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1412 03 Kafejnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS

1412 04 Kafejnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1412 05 Ēdnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS

1412 06 Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS

1412 07 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS

1412 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)

1412 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)

1420 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1420 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)

1420 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1420 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)

1420 05 VEIKALVEDIS

1420 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)

1420 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (vairumtirdzniecībā)

1420 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)

1420 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (mazumtirdzniecībā)

1431 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā)

1431 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā)

1431 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sporta jomā)

1431 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sporta jomā)

1431 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā)

1431 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā)

1431 07 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS

1431 08 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS

1431 09 PRODUCENTS (kultūras jomā)

1431 10 IMPRESĀRIJS

1431 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (kultūras jomā)

1431 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)

1431 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sporta jomā)

1431 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)

1431 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1431 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)

1439 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)

1439 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (individuālo pakalpojumu jomā)

1439 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumu jomā)

1439 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālo pakalpojumu jomā)

1439 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1439 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

1439 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1439 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīves aparatūras un priekšmetu remontā)

1439 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)

 

2111 01 Vadošais PĒTNIEKS

2111 02 PĒTNIEKS

2111 03 ASISTENTS

2111 04 AERODINAMIĶIS

2111 05 ASTRONOMS

2111 06 RadioASTRONOMS

2111 07 AstroFIZIĶIS

2111 08 BALLISTIĶIS

2111 09 HIDRODINAMIĶIS

2111 10 FIZIĶIS

2111 11 Akustikas FIZIĶIS

2111 12 AtomFIZIĶIS

2111 13 ElektromagnetoFIZIĶIS

2111 14 Elektronikas FIZIĶIS

2111 15 SiltumFIZIĶIS

2111 16 Gaismas FIZIĶIS

2111 17 Mehānikas FIZIĶIS

2111 18 MolekulārFIZIĶIS

2111 19 KodolFIZIĶIS

2111 20 Optikas FIZIĶIS

2111 21 Cietvielu FIZIĶIS

2111 22 Skaņas FIZIĶIS

2111 23 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS

2111 24 TERMODINAMIĶIS

2111 25 Radioloģijas FIZIĶIS

2111 26 METROLOGS

2111 27 Medicīnas FIZIĶIS

2112 01 KLIMATOLOGS

2112 02 METEOROLOGS

2112 03 SINOPTIĶIS

2112 04 AgroMETEOROLOGS

2112 05 HidroMETEOROLOGS

2112 06 AEROLOGS

2112 07 OKEANOLOGS

2112 08 RADIOMETEOROLOGS

2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS

2112 10 AeroMETEOROLOGS

2113 01 KRISTALOGRĀFS

2113 02 ĶĪMIĶIS

2113 03 ANALĪTIĶIS

2113 04 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS

2113 05 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 06 Krāsošanas ĶĪMIĶIS

2113 07 Pārtikas ĶĪMIĶIS

2113 08 Stikla ĶĪMIĶIS

2113 09 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 10 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS

2113 11 Metalurģijas ĶĪMIĶIS

2113 12 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS

2113 13 Organisko vielu ĶĪMIĶIS

2113 14 Krāsvielu ĶĪMIĶIS

2113 15 Naftas ĶĪMIĶIS

2113 16 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS

2113 17 Radioloģijas ĶĪMIĶIS

2113 18 ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS

2113 19 Ražošanas FARMACEITS

2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS

2114 02 GLACIOLOGS

2114 03 ĢEODĒZISTS

2114 04 ĢeoFIZIĶIS

2114 05 ĢEOLOGS

2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS

2114 07 ĢeoMORFOLOGS

2114 08 HidroAKUSTIĶIS

2114 09 HidroĢEOLOGS

2114 10 HIDROLOGS

2114 11 MikroPALEONTOLOGS

2114 12 MINERALOGS

2114 13 OKEANOGRĀFS

2114 14 PALEONTOLOGS

2114 15 SEISMOLOGS

2114 16 STRATOGRĀFS

2114 17 HIDROGRĀFS

2120 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS

2120 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS

2120 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2120 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS

2120 05 MATEMĀTIĶIS

2120 06 AKTUĀRS

2120 07 BIOMETRISTS

2120 08 DEMOGRĀFS

2120 09 Vecākais STATISTIĶIS

2120 10 Lauksaimniecības STATISTIĶIS

2120 11 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS

2120 12 Biometrijas STATISTIĶIS

2120 13 Demogrāfijas STATISTIĶIS

2120 14 Ekonomikas STATISTIĶIS

2120 15 Izglītības STATISTIĶIS

2120 16 Tehnikas STATISTIĶIS

2120 17 Finanšu STATISTIĶIS

2120 18 Veselības aprūpes STATISTIĶIS

2120 19 Pārskatu STATISTIĶIS

2120 20 Medicīnas STATISTIĶIS

2131 01 ANATOMS

2131 02 BAKTERIOLOGS

2131 03 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS

2131 04 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS

2131 05 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS

2131 06 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS

2131 07 Rūpniecības BAKTERIOLOGS

2131 08 Medicīnas BAKTERIOLOGS

2131 09 Farmācijas BAKTERIOLOGS

2131 10 Augsnes BAKTERIOLOGS

2131 11 Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS

2131 12 BIOFIZIĶIS

2131 13 BIOĶĪMIĶIS

2131 14 BIOLOGS

2131 15 Saldūdens BIOLOGS

2131 16 Jūras BIOLOGS

2131 17 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS

2131 18 BOTĀNIĶIS

2131 19 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS

2131 20 Histoloģijas BOTĀNIĶIS

2131 21 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS

2131 22 Augsnes BOTĀNIĶIS

2131 23 CITOLOGS

2131 24 Dzīvnieku CITOLOGS

2131 25 Augu CITOLOGS

2131 26 EKOLOGS

2131 27 Dzīvnieku EKOLOGS

2131 28 Augu EKOLOGS

2131 29 EMBRIOLOGS

2131 30 Ģenētikas INŽENIERIS

2131 31 ENTOMOLOGS

2131 32 EPIDEMIOLOGS

2131 33 FARMAKOLOGS

2131 34 ToksikoFARMAKOLOGS

2131 35 FIZIOLOGS

2131 36 Augu FIZIOLOGS

2131 37 Dzīvnieku FIZIOLOGS

2131 38 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS

2131 39 Epidemioloģijas FIZIOLOGS

2131 40 Klīniskais FIZIOLOGS

2131 41 Neiroloģijas FIZIOLOGS

2131 42 PsihoFIZIOLOGS

2131 43 ĢENĒTIĶIS

2131 44 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS

2131 45 Augu ĢENĒTIĶIS

2131 46 HISTOLOGS

2131 47 Dzīvnieku HISTOLOGS

2131 48 Augu HISTOLOGS

2131 49 HidroBIOLOGS

2131 50 IHTIOLOGS

2131 51 IMUNOLOGS

2131 52 MikroBIOLOGS

2131 53 MIKOLOGS

2131 54 ORNITOLOGS

2131 55 PARAZITOLOGS

2131 56 PATOLOGS

2131 57 Augu PATOLOGS

2131 58 Dzīvnieku PATOLOGS

2131 59 HistoPATOLOGS

2131 60 Ķirurģijas PATOLOGS

2131 61 NeiroPATOLOGS

2131 62 Medicīnas PATOLOGS

2131 63 Veterinārmedicīnas PATOLOGS

2131 64 SISTEMĀTIĶIS

2131 65 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS

2131 66 Augu SISTEMĀTIĶIS

2131 67 ZOOLOGS

2131 68 VIRUSOLOGS

2131 69 HIPOLOGS

2131 70 NEMATOLOGS

2131 71 TOKSIKOLOGS

2131 72 ĢEOGRĀFS

2132 01 Sēklkopības AGRONOMS

2132 02 AGRONOMS

2132 03 Vecākais SPECIĀLISTS MEŽKOPIS

2132 04 Vecākais SPECIĀLISTS PUĶKOPIS

2132 05 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZKOPIS

2132 06 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZEŅKOPIS

2132 07 POMOLOGS

2132 08 Vecākais SPECIĀLISTS ZIVKOPIS

2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS

2132 10 Zemkopības KONSULTANTS

2132 11 Lauksaimniecības KONSULTANTS

2132 12 Mežsaimniecības KONSULTANTS

2132 13 Lauksaimniecības PADOMNIEKS

2132 14 Zemkopības PADOMNIEKS

2132 15 Mežsaimniecības PADOMNIEKS

2133 01 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2133 02 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2141 01 Rūpniecības projektēšanas INŽENIERIS

2141 02 Ražošanas sagatavošanas INŽENIERIS

2141 03 Robotu INŽENIERIS

2141 04 Darba organizācijas INŽENIERIS

2141 05 Cementa TEHNOLOGS

2141 06 Keramikas TEHNOLOGS

2141 07 Stikla TEHNOLOGS

2141 08 Ādas TEHNOLOGS

2141 09 Iesaiņošanas TEHNOLOGS

2141 10 Iespiešanas TEHNOLOGS

2141 11 Audumu TEHNOLOGS

2141 12 Kokapstrādes INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.2.apakšnodaļā)

2141 13 Ražošanas vadības organizācijas INŽENIERIS

2141 14 Darba normēšanas INŽENIERIS

2141 15 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS

2141 16 Vērpšanas TEHNOLOGS

2141 17 Adīšanas TEHNOLOGS

2141 18 Apģērbu KONSTRUKTORS

2141 19 Šūšanas TEHNOLOGS

2141 20 TEHNOLOGS

2141 21 KONSTRUKTORS

2141 22 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS

2141 23 Projektēšanas INŽENIERIS

2141 24 Ražošanas INŽENIERIS

2141 25 Apģērbu un tekstila ražošanas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.3.apakšnodaļā)

2142 01 BūvINŽENIERIS

2142 02 Ēku konstrukciju būvINŽENIERIS

2142 03 Lidostu būvINŽENIERIS

2142 04 Tiltu būvINŽENIERIS

2142 05 Ēku būvINŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.30.apakšnodaļā)

2142 06 Skursteņu būvINŽENIERIS

2142 07 Energoauditors INŽENIERIS

2142 08 Doku un ostu būvINŽENIERIS

2142 09 Bagarēšanas būvINŽENIERIS

2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŽENIERIS

2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŽENIERIS

2142 12 Hidroloģijas būvINŽENIERIS

2142 13 Apūdeņošanas būvINŽENIERIS

2142 14 Dzelzceļa būvINŽENIERIS

2142 15 Ceļu būvINŽENIERIS

2142 16 Sanitārtehnikas būvINŽENIERIS

2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŽENIERIS

2142 18 Konstrukciju būvINŽENIERIS

2142 19 Torņu būvINŽENIERIS

2142 20 Tuneļu būvINŽENIERIS

2142 21 Zemes rakšanas INŽENIERIS

2142 22 Hidraulikas INŽENIERIS

2142 23 Hidroloģijas INŽENIERIS

2142 24 Apūdeņošanas INŽENIERIS

2142 25 Sanitārijas INŽENIERIS

2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS

2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS

2142 28 Meliorācijas INŽENIERIS

2142 29 Transportbūvju būvINŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.31.apakšnodaļā)

2142 30 Būvmateriālu INŽENIERIS

2142 31 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŽENIERIS

2142 32 Būvniecības tāmju INŽENIERIS

2142 33 Inženierkomunikāciju piesaistes INŽENIERIS

2142 34 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŽENIERIS

2143 01 Vides INŽENIERIS

2143 02 Vides TEHNOLOGS

2144 01 Kuģu dizaina INŽENIERIS

2144 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŽENIERIS

2144 03 Automobiļu dizaina INŽENIERIS

2144 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŽENIERIS

2144 05 Gaisa kondicionēšanas INŽENIERIS

2144 06 Automātu INŽENIERIS

2144 07 Dīzeļu INŽENIERIS

2144 08 Gāzes turbīnu INŽENIERIS

2144 09 Iekšdedzes dzinēju INŽENIERIS

2144 10 Reaktīvo dzinēju INŽENIERIS

2144 11 Lokomotīves dzinēju INŽENIERIS

2144 12 Eļļošanas INŽENIERIS

2144 13 Kuģu būves INŽENIERIS

2144 14 Mehānikas INŽENIERIS

2144 15 Aeronautikas /mehānikas INŽENIERIS

2144 16 Lauksaimniecības /mehānikas INŽENIERIS

2144 17 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2144 18 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2144 19 Dīzeļu /mehānikas INŽENIERIS

2144 20 Gāzes turbīnu /mehānikas INŽENIERIS

2144 21 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŽENIERIS

2144 22 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŽENIERIS

2144 23 Instrumentu /mehānikas INŽENIERIS

2144 24 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŽENIERIS

2144 25 Ostas mehānismu /mehānikas INŽENIERIS

2144 26 Kodolenerģētikas /mehānikas INŽENIERIS

2144 27 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŽENIERIS

2144 28 Motoru INŽENIERIS

2144 29 Mehānikas TEHNOLOGS

2144 30 Metināšanas TEHNOLOGS

2144 31 Aprīkojuma INŽENIERIS

2144 32 Mehānikas KONSTRUKTORS

2144 33 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŽENIERIS

2144 34 Medicīnas iekārtu INŽENIERIS

2144 35 Dzelzceļa lokomotīvju /remonta INŽENIERIS

2144 36 Vagonu /remonta INŽENIERIS

2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŽENIERIS

2144 38 Mehatronikas INŽENIERIS

2144 39 Siltumenerģētikas INŽENIERIS

2144 40 Siltumtehnikas INŽENIERIS

2144 41 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŽENIERIS

2144 42 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2144 43 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŽENIERIS

2144 44 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŽENIERIS

2144 45 Transportsistēmu INŽENIERIS

2144 46 Kuģu mehānikas INŽENIERIS

2144 47 Mašīnu un aparātu būves INŽENIERIS

2144 48 Siltumtehnisko iekārtu INŽENIERIS

2144 49 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS

2144 50 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŽENIERIS

2144 51 MEHĀNIĶIS (inženieris)

2145 01 Ķīmijas INŽENIERIS

2145 02 Ķīmisko procesu INŽENIERIS

2145 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŽENIERIS

2145 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŽENIERIS

2145 05 Naftas INŽENIERIS

2145 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS

2145 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inženieris)

2145 08 Ķīmijas TEHNOLOGS

2145 09 Šķiedru TEHNOLOGS

2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS

2145 11 Degvielas TEHNOLOGS

2145 12 Krāsu TEHNOLOGS

2145 13 Papīra TEHNOLOGS

2145 14 Plastmasas TEHNOLOGS

2145 15 Polimēru TEHNOLOGS

2145 16 Gumijas TEHNOLOGS

2145 17 Riepu TEHNOLOGS

2145 18 Plastmasas INŽENIERIS

2145 19 Farmācijas TEHNOLOGS

2145 20 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS

2146 01 Iežguves INŽENIERIS

2146 02 Metalurģijas INŽENIERIS

2146 03 Iežguves ĢEODĒZISTS

2146 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS

2146 05 Ieguves METALURGS

2146 06 Lietuves METALURGS

2146 07 Fizikālo procesu METALURGS

2146 08 Radioaktīvo minerālu METALURGS

2146 09 METALURGS (analītiķis)

2146 10 Ieguves TEHNOLOGS

2146 11 Velmju KALIBRĒTĀJS

2149 01 Komunikāciju /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 02 Sistēmu /izņemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS

2149 03 Sistēmu /izņemot skaitļotāju dizaina INŽENIERIS

2149 04 Cenu veidošanas INŽENIERIS

2149 05 Plānošanas INŽENIERIS

2149 06 Sistēmu /izņemot skaitļotāju INŽENIERIS

2149 07 Laika un kustības pētījumu INŽENIERIS

2149 08 Zinātniski tehniskās informācijas INŽENIERIS

2149 09 Patentu un izgudrojumu INŽENIERIS

2149 10 Personāla sagatavošanas INŽENIERIS

2149 11 Standartizācijas INŽENIERIS

2149 12 Energotīklu DISPEČERS

2149 13 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS

2149 14 Energosistēmu INŽENIERIS

2149 15 Kvalitātes INŽENIERIS

2149 16 Meža TEHNOLOGS

2149 17 Iekārtu ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 18 Dzelzceļa ekspluatācijas INŽENIERIS

2149 19 Metroloģijas INŽENIERIS

2149 20 Naftas avāriju TEHNOLOGS

2149 21 Sertifikācijas INŽENIERIS

2149 22 KomunālINŽENIERIS

2149 23 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS

2149 24 Mežsaimniecības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.32.apakšnodaļā)

2149 25 Mežsaimniecības TEHNOLOGS

2149 26 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS

2149 27 Dzelzceļa transporta INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.4.apakšnodaļā)

2149 28 Automobiļu transporta INŽENIERIS

2149 29 Kuģu vadīšanas INŽENIERIS

2149 30 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŽENIERIS

2149 31 Darba NORMĒTĀJS

2149 32 Tāmju INŽENIERIS

2149 33 Vecākais PARFIMĒRS

2149 34 PARFIMĒRS

2149 35 Darba aizsardzības INŽENIERIS

2149 36 INŽENIERINSPEKTORS

2149 37 INŽENIERKONTROLIERIS

2149 38 Ugunsdrošības INŽENIERIS

2149 39 Civilās aizsardzības INŽENIERIS

2149 40 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.5.apakšnodaļā)

2149 42 Galvenais INŽENIERIS

2149 43 Posma INŽENIERIS

2149 44 Ieslodzījuma vietas INŽENIERIS

2149 45 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149 46 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS

2149 47 Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149 48 Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS

2149 49 Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS

2149 50 Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS

2151 01 ElektroINŽENIERIS

2151 02 Elektroapgaismes INŽENIERIS

2151 03 Elektrisko sistēmu INŽENIERIS

2151 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŽENIERIS

2151 05 Ģeneratoru elektroINŽENIERIS

2151 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŽENIERIS

2151 07 Elektrovilkmes elektroINŽENIERIS

2151 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2151 09 Augstsprieguma elektroINŽENIERIS

2151 10 Releju aizsardzības un automātikas INŽENIERIS

2151 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŽENIERIS

2151 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS

2151 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŽENIERIS

2151 14 ENERĢĒTIĶIS

2151 15 Kuģu elektroautomātikas INŽENIERIS

2151 16 Elektroietaišu ekspluatācijas INŽENIERIS

2151 17 Elektrotehnisko iekārtu INŽENIERIS

2151 18 Dzelzceļa INŽENIERIS

2151 19 Apsardzes tehnisko sistēmu INŽENIERIS

2151 20 Dzelzceļa elektrosistēmu INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.6.apakšnodaļā)

2152 01 Elektronikas INŽENIERIS

2152 02 Skaitļotāju /elektronikas INŽENIERIS

2152 03 Informācijas /elektronikas INŽENIERIS

2152 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŽENIERIS

2152 05 Pusvadītāju /elektronikas INŽENIERIS

2152 06 Elektronikas TEHNOLOGS

2152 07 Datortehnikas INŽENIERIS

2152 08 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŽENIERIS

2152 09 Radioelektronikas INŽENIERIS

2153 01 Telekomunikāciju INŽENIERIS

2153 02 Kosmosa komunikāciju INŽENIERIS

2153 03 Radara komunikāciju INŽENIERIS

2153 04 Radiokomunikāciju INŽENIERIS

2153 05 Signālsistēmas (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 06 Telegrāfa (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 07 Telefona (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 08 Televīzijas (komunikāciju) INŽENIERIS

2153 09 Telekomunikāciju TEHNOLOGS

2153 10 Telekomunikāciju KONSTRUKTORS

2161 01 ARHITEKTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

2161 02 ARHITEKTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.15.apakšnodaļā)

2162 01 Ainavu ARHITEKTS

2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS

2163 02 Mēbeļu DIZAINERS

2163 03 Modes DIZAINERS

2164 01 Teritorijas PLĀNOTĀJS

2164 02 Satiksmes PLĀNOTĀJS

2164 03 Transporta /tīklu INŽENIERIS

2164 04 Aeronavigācijas VADĪTĀJS

2164 05 Satiksmes organizācijas INŽENIERIS

2164 06 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS

2164 07 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS

2164 08 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS

2165 01 Kartogrāfijas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.8.apakšnodaļā)

2165 02 Jūras ģeodēzijas INŽENIERIS

2165 03 Fotogrammetrijas INŽENIERIS

2165 04 Kadastra INŽENIERIS

2165 05 Ģeodēzijas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.9.apakšnodaļā)

2165 06 Hidrogrāfijas INŽENIERIS

2165 07 Zemes ierīcības INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.10.apakšnodaļā)

2165 08 Aerofotogrāfijas INŽENIERIS

2165 09 Ģeoinformātikas INŽENIERIS

2166 01 DatorDIZAINERS

2166 02 Interjera DIZAINERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.11.apakšnodaļā)

2211 01 ĀRSTS

2211 02 ĀRSTS (STAŽIERIS)

2211 03 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS

2211 04 REZIDENTS (ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)

2211 05 Kuģa ĀRSTS

2212 01 ALERGOLOGS

2212 02 Bērnu ALERGOLOGS

2212 03 ALGOLOGS

2212 04 ANDROLOGS

2212 05 ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS

2212 06 Arodslimību ĀRSTS

2212 07 Arodveselības ĀRSTS

2212 08 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS

2212 09 ĀRSTS (CITOLOGS)

2212 10 ĀRSTS (DIETOLOGS)

2212 11 ĀRSTS (EKSPERTS)

2212 12 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)

2212 13 ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā)

2212 14 ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS)

2212 15 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)

2212 16 Fizikālās medicīnas ĀRSTS

2212 17 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS

2212 18 Kara medicīnas ĀRSTS

2212 19 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)

2212 20 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS

2212 21 ĀRSTS (IMUNOLOGS)

2212 22 Intensīvās terapijas ĀRSTS

2212 23 Katastrofu medicīnas ĀRSTS

2212 24 Laboratorijas ĀRSTS

2212 25 ĀRSTS (klīniskais MIKROBIOLOGS)

2212 26 ĀRSTS (MIKROBIOLOGS)

2212 27 Mikrobioloģijas ĀRSTS

2212 28 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS

2212 29 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS

2212 30 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)

2212 31 ĀRSTS (PATOLOGS)

2212 32 ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS)

2212 33 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)

2212 34 ProtēžORTOPĒDS

2212 35 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS

2212 36 Sporta ĀRSTS

2212 37 DERMATOLOGS, VENEROLOGS

2212 38 Bērnu ENDOKRINOLOGS

2212 39 Tiesu medicīnas EKSPERTS

2212 40 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS

2212 41 FLEBOLOGS

2212 42 FONIATRS

2212 43 FTIZIOPNEIMONOLOGS

2212 44 GASTROENTEROLOGS

2212 45 Bērnu GASTROENTEROLOGS

2212 46 GERIATRS

2212 47 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists

2212 48 Bērnu GINEKOLOGS

2212 49 Onkoloģijas GINEKOLOGS

2212 50 HEMATOLOGS

2212 51 HEPATOLOGS

2212 52 Bērnu HEMATOONKOLOGS

2212 53 HipnoTERAPEITS

2212 54 INFEKTOLOGS

2212 55 Bērnu INFEKTOLOGS

2212 56 KARDIOLOGS

2212 57 Bērnu KARDIOLOGS

2212 58 KOMBUSTIOLOGS

2212 59 KOSMETOLOGS

2212 60 BALNEOLOGS (KURORTOLOGS)

2212 61 ĶIRURGS

2212 62 Ambulatorais ĶIRURGS

2212 63 Asinsvadu ĶIRURGS

2212 64 Bērnu ĶIRURGS

2212 65 Endovazālais ĶIRURGS

2212 66 Plastiskais ĶIRURGS

2212 67 Rokas ĶIRURGS

2212 68 Sirds ĶIRURGS

2212 69 Torakālais ĶIRURGS

2212 70 NARKOLOGS

2212 71 NEFROLOGS

2212 72 Bērnu NEFROLOGS

2212 73 NEIROĶIRURGS

2212 74 NEIROLOGS

2212 75 Bērnu NEIROLOGS

2212 76 NEONATOLOGS

2212 77 OFTALMOLOGS

2212 78 Onkoloģijas ĶIRURGS

2212 79 ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS

2212 80 ONKOLOGS

2212 81 ĀRSTS (OSTEOPĀTS)

2212 82 OTOLARINGOLOGS

2212 83 PEDIATRS

2212 84 PNEIMONOLOGS

2212 85 Bērnu PNEIMONOLOGS

2212 86 PSIHIATRS

2212 87 Bērnu PSIHIATRS

2212 88 RADIOLOGS

2212 89 RADIOLOGS (TERAPEITS)

2212 90 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)

2212 91 REHABILITOLOGS

2212 92 REIMATOLOGS

2212 93 Bērnu REIMATOLOGS

2212 94 REZIDENTS (izņemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)

2212 95 SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS

2212 96 PSIHOTERAPEITS

2212 97 Manuālais TERAPEITS

2212 98 OSTEOREFLEKSOTERAPEITS

2212 99 TRANSPLANTOLOGS

2221 01 Vecākā medicīnas MĀSA

2221 02 VirsMĀSA

2221 03 Ambulatorās aprūpes MĀSA

2221 04 Ambulatorās medicīnas MĀSA

2221 05 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA

2221 06 Bērnu aprūpes MĀSA

2221 07 Bērnu MĀSA

2221 08 Dermatoveneroloģijas MĀSA

2221 09 Diabēta aprūpes MĀSA

2221 10 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA

2221 11 Diētas MĀSA

2221 12 Endoskopijas MĀSA

2221 13 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA

2221 14 Fizikālās terapijas MĀSA

2221 15 Ftiziopulmoloģijas MĀSA

2221 16 Funkcionālās diagnostikas MĀSA

2221 17 Garīgās veselības aprūpes MĀSA

2221 18 Ginekoloģijas MĀSA

2221 19 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA

2221 20 Infektoloģijas MĀSA

2221 21 Internās aprūpes MĀSA

2221 22 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA

2221 23 Ķirurģiskās aprūpes MĀSA

2221 24 Ķirurģijas MĀSA

2221 25 Narkoloģijas MĀSA

2221 26 Neatliekamās palīdzības MĀSA

2221 27 Neiroķirurģijas MĀSA

2221 28 Neiroloģijas MĀSA

2221 29 Oftalmoloģijas MĀSA

2221 30 Onkoloģiskās aprūpes MĀSA

2221 31 Onkoloģijas MĀSA

2221 32 Operāciju MĀSA

2221 33 Peritoneālās dialīzes MĀSA

2221 34 Pirmsskolas iestāžu un skolu MĀSA

2221 35 Podiatrijas MĀSA

2221 36 Psihiatrijas MĀSA

2221 37 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA

2221 38 Sabiedrības veselības MĀSA

2221 39 Terapijas MĀSA

2221 40 Transfuzioloģijas MĀSA

2221 41 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA

2221 42 Zobārstniecības MĀSA

2221 43 Uroloģijas MĀSA

2222 01 Vecākā VECMĀTE

2222 02 VECMĀTE

2230 01 Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS

2230 02 HOMEOPĀTS (ĀRSTS)

2230 03 Akupunktūras ĀRSTS

2230 04 NEIROPĀTS

2240 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)

2240 02 Ambulatorās aprūpes ĀRSTA PALĪGS

2250 01 VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS

2250 02 VeterinārĀRSTS ĶIRURGS

2250 03 VeterinārĀRSTS

2261 01 Zobu PROTĒZISTS

2261 02 ZOBĀRSTS

2261 03 ORTODONTS

2261 04 ENDODONTISTS

2261 05 Bērnu ZOBĀRSTS

2261 06 PARADONTOLOGS

2261 07 Mutes, sejas un žokļu ĶIRURGS

2262 01 FARMACEITS

2262 02 Klīniskais FARMACEITS

2263 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

2263 02 Vides veselības ANALĪTIĶIS

2263 03 Sabiedrības veselības ĀRSTS

2263 04 Higiēnas ĀRSTS

2263 05 HIGIĒNISTS

2263 06 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)

2264 01 ElektroTERAPEITS

2264 02 FIZIOTERAPEITS

2264 03 KINEZOTERAPEITS

2264 04 ERGOTERAPEITS

2264 05 Fizikālais TERAPEITS

2264 06 REITTERAPEITS

2265 01 Uztura SPECIĀLISTS

2265 02 Uzturzinātnes SPECIĀLISTS

2266 01 AudioLOGOPĒDS

2266 02 Runas TERAPEITS

2266 03 LOGOPĒDS

2266 04 AUDIOLOGS

2266 05 Bērnu AUDIOLOGS

2266 06 PEDAUDIOLOGS

2267 01 OPTOMETRISTS

2269 01 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS

2269 02 Sabiedrības veselības METODIĶIS

2269 03 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS

2269 04 Veselības veicināšanas KONSULTANTS

2269 05 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS

2269 06 PODOLOGS

2269 07 Darba TERAPEITS

2269 08 Mākslas TERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.12.apakšnodaļā)

2269 09 Mūzikas TERAPEITS

2269 10 Neredzīgo TERAPEITS

2269 11 RADIOGRĀFERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.13.apakšnodaļā)

2269 12 Mākslas terapijas SPECIĀLISTS

2269 13 BIONIĶIS PROTĒZISTS

2269 14 Bionikas un protezēšanas INŽENIERIS

2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)

2310 02 DOCENTS

2310 03 LEKTORS

2310 04 PROFESORS

2310 05 Asociētais PROFESORS

2310 06 Katedras VADĪTĀJS

2310 07 Vecākais PASNIEDZĒJS

2310 08 PASNIEDZĒJS

2310 09 PEDAGOGS

2320 01 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS

2320 02 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS

2330 01 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS

2341 01 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS

2341 02 Sākumizglītības SKOLOTĀJS

2342 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS

2342 02 Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS

2342 03 Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS

2351 01 Izglītības METODIĶIS

2351 02 METODIĶIS

2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS

2351 04 Izglītības valsts INSPEKTORS

2351 05 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS

2352 01 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS

2352 02 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS

2352 03 Speciālais PEDAGOGS

2356 01 Aviācijas INSTRUKTORS

2356 02 Kuģu INSTRUKTORS

2356 03 Glābšanas darbu INSTRUKTORS

2356 04 Dzelzceļa INSTRUKTORS

2356 05 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)

2356 06 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS

2356 07 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS

2356 08 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS

2356 09 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS

2356 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācības PASNIEDZĒJS

2356 11 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)

2356 12 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS

2356 13 Atbilstības VĒRTĒTĀJS

2356 14 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS

2356 15 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku) apmācības PASNIEDZĒJS

2356 16 Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)

2356 17 INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)

2359 01 Sociālais PEDAGOGS

2359 02 Atkarību profilakses SPECIĀLISTS

2359 03 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS

2359 04 Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS

2359 05 PEDAGOGA PALĪGS

2359 06 Interešu izglītības SKOLOTĀJS

2359 07 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS

2359 08 Sporta ORGANIZATORS

2359 09 Vecākais sporta TRENERIS

2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

2359 11 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS

2359 12 Rekreācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.14.apakšnodaļā)

2411 01 Vecākais GRĀMATVEDIS

2411 02 REVIDENTS

2411 03 Zvērināts REVIDENTS

2411 04 Aizdevumu REVIDENTS

2411 05 AUDITORS

2411 06 Informācijas sistēmu AUDITORS

2411 07 Uzraudzības AUDITORS

2411 08 Iekšējais AUDITORS

2411 09 Kredītiestāžu uzraudzības EKSPERTS

2411 10 Grāmatvedības EKSPERTS

2411 11 Metodikas EKSPERTS

2411 12 Kredītiestāžu uzraudzības ANALĪTIĶIS

2411 13 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS

2411 14 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS

2411 15 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaites galvenais SPECIĀLISTS

2412 01 FINANSISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu

2412 02 Komercdarbības KONSULTANTS

2412 03 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS

2412 04 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS

2412 05 Nodokļu KONSULTANTS

2413 01 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS

2413 02 Finanšu ANALĪTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.15.apakšnodaļā)

2413 03 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS

2413 04 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS

2413 05 Riska ANALĪTIĶIS

2421 01 Vecākais KONSULTANTS

2421 02 KONSULTANTS

2421 03 Šūšanas ražošanas KONSULTANTS

2421 04 Medicīnas KONSULTANTS

2421 05 Zinātniskais KONSULTANTS

2421 06 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)

2421 07 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)

2422 01 Projekta VADĪTĀJS /DIREKTORS

2422 02 Projekta KOORDINATORS

2422 03 Vecākais REFERENTS

2422 04 REFERENTS

2422 05 Jaunākais REFERENTS

2422 06 Vecākais INSPEKTORS

2422 07 INSPEKTORS

2422 08 Jaunākais INSPEKTORS

2422 09 Vecākais EKSPERTS

2422 10 EKSPERTS

2422 11 Jaunākais EKSPERTS

2422 12 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS

2422 13 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS

2422 14 SPA VADĪTĀJS

2422 15 Zinātniskais SEKRETĀRS

2422 16 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts un pašvaldību iestādēm

2422 17 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 18 KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 19 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)

2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.17.apakšnodaļā)

2422 21 Namu PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.2.apakšnodaļā)

2422 22 Kancelejas PĀRZINIS

2422 23 Civilaizsardzības ORGANIZATORS

2422 24 Ārējo sakaru ORGANIZATORS

2422 25 Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS

2422 26 Pašvaldības /finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS

2422 27 Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.16.apakšnodaļā)

2422 28 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.3.apakšnodaļā)

2422 29 Dzimtsarakstu INSPEKTORS

2422 30 Arodbiedrību /darba KOORDINĒTĀJS

2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS

2422 32 Pasta SPECIĀLISTS

2422 33 Licencēšanas SPECIĀLISTS

2422 34 Muitošanas SPECIĀLISTS

2422 35 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS

2422 36 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS

2422 37 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS

2422 38 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos

2422 39 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos

2422 40 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS

2422 41 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS

2422 42 Izglītības darba SPECIĀLISTS

2422 43 Pirmais SEKRETĀRS

2422 44 KONSULS

2422 45 Otrais SEKRETĀRS

2422 46 Trešais SEKRETĀRS

2422 47 VICEKONSULS

2422 48 ATAŠEJS

2422 49 ATAŠEJS –VĒSTNIEKA SEKRETĀRS

2422 50 Virsmežniecības INŽENIERIS

2422 51 MEŽSARGS (Valsts meža dienestā)

2422 52 Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos

2423 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS

2423 02 Darba satura ANALĪTIĶIS

2423 03 Personāla VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.18.apakšnodaļā)

2423 04 Vecākais personāla INSPEKTORS

2423 05 Personāla INSPEKTORS

2423 06 Personāla atlases SPECIĀLISTS

2423 07 Personāla SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)

2423 08 Personāla lietu PĀRZINIS

2423 09 Profesiju izvēles KONSULTANTS

2423 10 Karjeras KONSULTANTS

2423 11 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS

2423 12 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS

2423 13 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS

2423 14 Kvalitātes VADĪTĀJS

2424 01 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS

2424 02 Mācību projekta VADĪTĀJS

2424 03 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS

2424 04 Mācību centra PASNIEDZĒJS

2424 05 Personāla apmācības SPECIĀLISTS

2431 01 Vecākais reklāmas AĢENTS

2431 02 Reklāmas VADĪTĀJS

2431 03 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJS

2431 04 Tirdzniecības VADĪTĀJS

2431 05 Pārdošanas VADĪTĀJS

2431 06 Eksporta VADĪTĀJS

2431 07 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS

2431 08 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

2431 09 Patentu AĢENTS

2431 10 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS

2431 11 Tūristu GIDS

2431 12 Tūrisma ORGANIZATORS

2431 13 Ekskursiju ORGANIZATORS

2432 01 Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS (MENEDŽERIS)

2432 02 Preses SEKRETĀRS

2432 03 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS

2432 04 Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS

2432 05 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS

2432 06 MINISTRA preses SEKRETĀRS

2432 07 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS

2432 08 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS

2433 01 Medicīniskais PĀRSTĀVIS

2434 01 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)

2434 02 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS

2511 01 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS

2511 02 SistēmANALĪTIĶIS

2511 03 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS

2512 01 Skaitļotāju /sistēmu KONSTRUKTORS

2512 02 Programmēšanas INŽENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.19.apakšnodaļā)

2512 03 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŽENIERIS

2512 04 Datorvadības tehnoloģiju INŽENIERIS

2512 05 PROGRAMMĒTĀJS

2512 06 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2513 01 Skaitļotāju /komunikāciju ANALĪTIĶIS

2513 02 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2513 03 DATORGRAFIĶIS

2514 01 Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS

2519 01 Skaitļotāju lietošanas INŽENIERIS

2519 02 Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS

2519 03 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŽENIERIS

2519 04 Elektroniskās komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS

2521 01 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS

2521 02 Skaitļotāju /datu bāzes VADĪTĀJS

2521 03 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS

2521 04 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS

2521 05 Datu bāzu INŽENIERIS

2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS

2522 02 Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS

2522 03 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS

2522 04 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS

2523 01 Skaitļotāju /sistēmu INŽENIERIS

2523 02 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS

2523 03 Operāciju sistēmu INŽENIERIS

2523 04 Informācijas sistēmINŽENIERIS

2529 01 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS

2529 02 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu VADĪTĀJS

2529 03 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesu KONSULTANTS

2529 04 Interneta portāla REDAKTORS

2529 05 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS

2529 06 Interneta bankas ADMINISTRATORS

2529 07 Informācijas sistēmas drošības PĀRVALDNIEKS

2529 08 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS

2611 01 JURISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

2611 02 Zvērināts ADVOKĀTS

2611 03 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS

2611 04 VirsPROKURORS

2611 05 VirsPROKURORA VIETNIEKS

2611 06 PROKURORS

2612 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2612 02 TIESNESIS

2612 03 SENATORS

2612 04 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS

2612 05 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2612 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS

2619 01 JURISKONSULTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.21.apakšnodaļā)

2619 02 Tieslietu KONSULTANTS

2619 03 Vecākais tiesu EKSPERTS

2619 04 Tiesu EKSPERTS

2619 05 Zvērināts NOTĀRS

2619 06 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS

2619 07 Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS

2619 08 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS

2619 09 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS

2619 10 LIKVIDATORS

2619 11 Valsts NOTĀRS

2621 01 ARHĪVISTS

2621 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)

2621 03 Krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)

2621 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)

2621 05 Ekspozīciju un izstāžu KURATORS

2621 06 MUZEJPEDAGOGS

2621 07 Galvenais ARHĪVISTS

2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS

2621 09 Arhīva EKSPERTS

2621 10 Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)

2621 11 Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzejos)

2622 01 BIBLIOGRĀFS

2622 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS

2622 03 DOKUMENTĀLISTS

2622 04 INFORMĀTIĶIS

2622 05 SistēmBIBLIOTEKĀRS

2622 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)

2622 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS

2622 08 Metadatu REDAKTORS

2622 09 Metadatu VEIDOTĀJS

2631 01 EKONOMETRISTS

2631 02 EKONOMISTS

2631 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS

2631 04 Ekonometrijas EKONOMISTS

2631 05 Finanšu EKONOMISTS

2631 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS

2631 07 Darba EKONOMISTS

2631 08 Cenu EKONOMISTS

2631 09 Nodokļu EKONOMISTS

2631 10 Darba algas EKONOMISTS

2631 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS

2631 12 Budžeta EKONOMISTS

2631 13 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS

2631 14 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS

2631 15 Galvenais EKONOMISTS

2632 01 ANTROPOLOGS

2632 02 ARHEOLOGS

2632 03 KRIMINOLOGS

2632 04 ETNOLOGS

2632 05 EkonomĢEOGRĀFS

2632 06 FizioĢEOGRĀFS

2632 07 PolitoĢEOGRĀFS

2632 08 PENOLOGS

2632 09 SOCIĀLPATOLOGS

2632 10 SOCIOLOGS

2632 11 KriminoSOCIOLOGS

2632 12 Rūpniecības SOCIOLOGS

2632 13 PenoSOCIOLOGS

2632 14 Izglītības SOCIOLOGS

2633 01 ĢENEALOGS

2633 02 VĒSTURNIEKS

2633 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS

2633 04 Politikas VĒSTURNIEKS

2633 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS

2633 06 Mākslas VĒSTURNIEKS

2633 07 Medicīnas VĒSTURNIEKS

2633 08 FILOZOFS

2633 09 Politikas FILOZOFS

2633 10 POLITOLOGS

2634 01 PSIHOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu

2634 02 Klīniskais PSIHOLOGS

2634 03 Izglītības PSIHOLOGS

2634 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS

2634 05 Ražošanas PSIHOLOGS

2634 06 Profesiju (amatu) PSIHOLOGS

2634 07 SocioPSIHOLOGS

2634 08 Organizācijas PSIHOLOGS

2634 09 Praktiskais PSIHOLOGS

2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS

2634 11 PSIHOLOGS KONSULTANTS

2635 01 Sociālais DARBINIEKS

2635 02 Karitatīvais sociālais DARBINIEKS

2635 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem

2635 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem

2635 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem

2635 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām

2635 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atņemšanas iestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm

2635 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem

2635 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs

2635 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām

2635 11 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām

2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS

2636 01 ARHIBĪSKAPS

2636 02 BĪSKAPS

2636 03 BONZA

2636 04 GARĪDZNIEKS

2636 05 IMAMS

2636 06 MĀCĪTĀJS

2636 07 MISIONĀRS

2636 08 PRIESTERIS

2636 09 Katoļu PRIESTERIS

2636 10 RABĪNS

2636 11 TEOLOGS

2636 12 VIKĀRS

2636 13 PRĀVESTS

2636 14 KARDINĀLS

2636 15 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS

2636 16 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS

2636 17 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS

2636 18 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS

2636 19 KAPELĀNS

2636 20 Baznīcas MŪZIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.22.apakšnodaļā)

2636 21 VIRSKAPELĀNS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

2641 01 AUTORS

2641 02 BIOGRĀFS

2641 03 DRAMATURGS

2641 04 DZEJNIEKS

2641 05 ESEJISTS

2641 06 FEĻETONISTS

2641 07 KRITIĶIS

2641 08 LIRIĶIS

2641 09 RAKSTNIEKS

2641 10 SCENĀRISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

2642 01 ŽURNĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

2642 02 KOMENTĒTĀJS

2642 03 KOREKTORS

2642 04 KORESPONDENTS

2642 05 REDAKTORS

2642 06 Galvenais REDAKTORS

2642 07 REPORTIERIS

2642 08 Literārais REDAKTORS

2643 01 ETIMOLOGS

2643 02 GRAFOLOGS

2643 03 TULKS

2643 04 LEKSIKOGRĀFS

2643 05 LINGVISTS

2643 06 MORFOLOGS

2643 07 FILOLOGS

2643 08 SEMANTIĶIS

2643 09 FONOLOGS

2643 10 TULKOTĀJS

2643 11 Tiesas TULKS

2643 12 Zīmju valodas TULKS

2643 13 TERMINOLOGS

2643 14 TULKS REFERENTS

2651 01 BrīvMĀKSLINIEKS

2651 02 GLEZNOTĀJS

2651 03 GRAFIĶIS

2651 04 KARIKATŪRISTS

2651 05 MĀKSLINIEKS

2651 06 Galvenais MĀKSLINIEKS

2651 07 MULTIPLIKATORS

2651 08 RESTAURĒTĀJS

2651 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)

2651 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS

2651 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS

2651 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS

2651 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS

2651 14 MODELĒTĀJS

2651 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS

2651 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS

2651 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS

2651 18 KokTĒLNIEKS

2651 19 INSTALATORS

2651 20 INTERJERISTS

2651 21 JuvelierMĀKSLINIEKS

2651 22 Mākslas KERAMIĶIS

2651 23 Porcelāna APGLEZNOTĀJS

2651 24 MetālMĀKSLINIEKS

2651 25 PLAKĀTISTS

2651 26 SCENOGRĀFS

2651 27 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS

2651 28 TekstilMĀKSLINIEKS

2651 29 VideoMĀKSLINIEKS

2651 30 Vides MĀKSLINIEKS

2651 31 VITRĀŽISTS

2651 32 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS

2651 33 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS

2652 01 DIRIĢENTS

2652 02 Galvenais DIRIĢENTS

2652 03 Orķestra KONCERTMEISTARS

2652 04 MUZIKOLOGS

2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS

2652 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS

2652 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS

2652 09 Taustiņinstrumentu MŪZIĶIS

2652 10 SOLISTS

2652 11 Operas VOKĀLISTS

2652 12 Galvenais KORMEISTARS

2652 13 KOMPONISTS

2652 14 Vecākais mūzikas pasākumu ORGANIZATORS

2652 15 Kora MĀKSLINIEKS

2652 16 Orķestra VADĪTĀJS

2652 17 Orķestra DIRIĢENTS

2652 18 Ansambļa DIRIĢENTS

2652 19 MŪZIĶIS

2652 20 DZIEDĀTĀJS

2652 21 KORMEISTARS

2652 22 Operas trupas VADĪTĀJS

2652 23 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS

2652 24 Kora VADĪTĀJS

2652 25 KONCERTMEISTARS

2652 26 VOKĀLISTS

2653 01 Baleta SOLISTS

2653 02 DEJOTĀJS

2653 03 HOREOGRĀFS

2653 04 Baleta MĀKSLINIEKS

2653 05 Baleta REPETITORS

2653 06 BALETMEISTARS

2653 07 Baleta REŽISORS

2653 08 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS

2653 09 Baleta trupas VADĪTĀJS

2653 10 Deju kopu VADĪTĀJS

2653 11 Ansambļa VADĪTĀJS

2653 12 Deju kolektīva VADĪTĀJS

2654 01 Kinofilmas DIREKTORS

2654 02 Radiouzveduma DIREKTORS

2654 03 Izrādes DIREKTORS

2654 04 Televīzijas uzveduma DIREKTORS

2654 05 Izrādes REŽISORS

2654 06 Kinofilmas REŽISORS

2654 07 Skaņu REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.25.apakšnodaļā)

2654 08 Kustību REŽISORS

2654 09 REŽISORA ASISTENTS

2654 10 Dramatisko kopu VADĪTĀJS

2654 11 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS

2654 12 Televīzijas REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.26.apakšnodaļā)

2654 13 Televīzijas un kino PRODUCENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.27.apakšnodaļā)

2655 01 AKTIERIS

2655 02 Leļļu teātra AKTIERIS

2656 01 Televīzijas DIKTORS

2656 02 Radio DIKTORS

2656 03 DISKŽOKEJS

2656 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS

2656 05 KONFERANSJĒ

2656 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS

2656 07 SUFLIERIS

2659 01 AKROBĀTS

2659 02 Cirka MĀKSLINIEKS

2659 03 Striptīza MĀKSLINIEKS

2659 04 KLAUNS

2659 05 KOMIĶIS

2659 06 HIPNOTIZĒTĀJS

2659 07 ILUZIONISTS

2659 08 IMITĒTĀJS

2659 09 ŽONGLIERIS

2659 10 Burvju MĀKSLINIEKS

2659 11 Triku MEISTARS

2659 12 Leļļu MEISTARS

2659 13 DRESĒTĀJS

2659 14 VēderRUNĀTĀJS

 

3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS

3111 02 Fizikas TEHNIĶIS

3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS

3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS

3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS

3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS

3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS

3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS

3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS

3111 10 Hidroloģijas TEHNIĶIS

3111 11 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS

3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS

3112 02 BūvTEHNIĶIS

3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS

3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS

3112 05 Apūdeņošanas būvTEHNIĶIS

3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS

3112 07 Ēku inženiertīklu TEHNIĶIS

3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS

3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS

3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS

3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS

3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS

3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS

3112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS

3112 15 ĢeoTEHNIĶIS

3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS

3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS

3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS

3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS

3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS

3112 21 Inženierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS

3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas SPECIĀLISTS

3112 23 Ugunsdrošības INSPEKTORS

3112 24 BūvINSPEKTORS

3112 25 Ugunsdrošības TEHNIĶIS

3112 26 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS

3112 27 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.5.apakšnodaļā)

3112 28 BūvINSPEKTORA PALĪGS

3112 29 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS

3112 30 Nomnieku KOORDINATORS

3112 31 Ceļu MEISTARS

3112 32 Ceļu MEISTARA PALĪGS

3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS

3113 02 ElektroTEHNIĶIS

3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS

3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS

3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS

3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS

3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS

3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS

3113 09 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)

3113 10 Tehniskais SPECIĀLISTS

3113 11 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS

3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS

3114 02 Elektronikas TEHNIĶIS

3114 03 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS

3114 04 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS

3114 05 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS

3114 06 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS

3114 07 Televīzijas komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 08 Telefona komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 09 Telegrāfa komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3114 10 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3114 11 Elektronisko komunikāciju SPECIĀLISTS

3114 12 Elektronikas SPECIĀLISTS

3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikāciju TEHNIĶIS

3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS

3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS

3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS

3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS

3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS

3115 06 Mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 07 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS

3115 08 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 09 Automobiļu MEHĀNIĶIS

3115 10 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS

3115 11 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS

3115 12 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 13 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS

3115 14 Instrumentu MEHĀNIĶIS

3115 15 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 16 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 17 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS

3115 18 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 19 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 20 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 21 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 22 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS

3115 23 Kuģu būves MEHĀNIĶIS

3115 24 Motoru MEHĀNIĶIS

3115 25 Atomenerģijas TEHNIĶIS

3115 26 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 27 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS

3115 28 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 29 Energosistēmu TEHNIĶIS

3115 30 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS

3115 31 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS

3115 32 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS

3115 33 Sliežu ceļu saimniecības TEHNIĶIS

3115 34 Mēriekārtu TEHNIĶIS

3115 35 Mašīnbūves TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)

3115 36 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS

3115 37 MEHATRONIĶIS

3115 38 Autoapkopes SPECIĀLISTS

3115 39 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS

3115 40 Transporta vagonu TEHNIĶIS

3115 41 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošības TEHNIĶIS

3115 42 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)

3115 43 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS

3115 44 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS

3115 45 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS

3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS

3115 47 Kuģa TEHNIĶIS

3115 48 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.6.apakšnodaļā)

3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS

3115 50 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS

3115 51 Ritošā sastāva PIEŅĒMĒJS

3115 52 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3115 53 Energouzraudzības INSPEKTORS

3115 54 Tehniskās drošības INSPEKTORS

3115 55 Katlu uzraudzības INSPEKTORS

3115 56 Kuģošanas drošības INSPEKTORS

3115 57 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS

3115 58 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS

3115 59 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS

3115 60 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS

3115 61 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS

3115 62 Dzelzceļa INSPEKTORS

3115 63 Tehniskais INSPEKTORS

3115 64 Kravas INSPEKTORS

3115 65 Dzelzceļa MEISTARS

3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS

3116 02 Inženierķīmijas TEHNIĶIS

3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS

3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.2.apakšnodaļā)

3116 05 Naftas TEHNIĶIS

3116 06 Ķīmijas LABORANTS

3116 07 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS

3116 08 Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.3.apakšnodaļā)

3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS

3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS

3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS

3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS

3117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS

3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS

3118 01 RASĒTĀJS

3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS

3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS

3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS

3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS

3118 06 Tehnikas RASĒTĀJS

3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS

3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS

3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS

3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS

3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS

3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS

3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS

3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS

3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS

3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS

3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS

3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS

3118 19 Tehniskais REDAKTORS

3118 20 KARTOGRĀFS

3118 21 FOTOGRAMMETRISTS

3119 01 Metožu TEHNIĶIS

3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS

3119 03 Ražošanas TEHNIĶIS

3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS

3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS

3119 06 Telekomunikāciju (darba normēšanas) TEHNIĶIS

3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS

3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS

3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS

3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS

3119 11 TEHNOLOGA PALĪGS

3119 12 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS

3119 13 Kvalitātes TEHNIĶIS

3119 14 Krimināllietu TEHNIĶIS

3119 15 Ieroču TEHNIĶIS

3119 16 TEHNIĶIS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)

3119 17 TEHNIĶIS (iekšlietu jomā)

3119 18 Kokapstrādes TEHNOLOGS (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)

3119 19 Poligrāfijas ražošanas TEHNIĶIS

3119 20 Pārtikas produktu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.4.apakšnodaļā)

3119 21 Trikotāžas izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 22 Tekstila izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 23 Šūto izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS

3119 25 Projektu ASISTENTS

3119 26 Zāģmateriālu ražošanas TEHNIĶIS

3119 27 Koka izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS

3119 28 Darba aizsardzības KOORDINATORS

3119 29 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)

3119 30 EnergoDISPEČERS

3119 31 Saldumu un šokolādes izstrādājumu ražošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.5.apakšnodaļā)

3119 32 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS

3119 33 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS

3119 34 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS

3119 35 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS

3119 36 Kvalitātes KONSULTANTS

3119 37 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS

3119 38 Produkcijas KONTROLIERIS

3119 39 Produkcijas drošuma INSPEKTORS

3119 40 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS

3119 41 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS

3119 42 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS

3119 43 DISPEČERS (enerģētikā)

3121 01 Ieguves rūpniecības UZRAUGS

3121 02 Karjera UZRAUGS

3122 01 Apstrādes rūpniecības UZRAUGS

3122 02 Montāžu UZRAUGS

3122 03 Ražošanas VADĪTĀJS

3123 01 BūvUZRAUGS

3123 02 Ceļu būvUZRAUGS

3123 03 Tiltu būvUZRAUGS

3131 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS

3131 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS

3131 03 Elektrospēkstacijas /komutatora OPERATORS

3131 04 Atomenerģijas /reaktora OPERATORS

3131 05 Elektroģeneratora /turbīnas OPERATORS

3131 06 Spēkstacijas /turbīnas OPERATORS

3131 07 Tvaika /spēkstacijas OPERATORS

3131 08 Vēja /elektrostacijas OPERATORS

3131 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS

3132 01 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS

3132 02 Karsēšanas iekārtas OPERATORS

3132 03 Kompresora OPERATORS

3132 04 Atkritumu sadedzināšanas /krāsns OPERATORS

3132 05 Ledus ražošanas iekārtas OPERATORS

3132 06 Saldēšanas iekārtas OPERATORS

3132 07 Ūdens aizsprosta OPERATORS

3132 08 Ventilācijas iekārtas OPERATORS

3132 09 Skābekļa ražošanas iekārtas OPERATORS

3132 10 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS

3132 11 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS

3132 12 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS

3132 13 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS

3132 14 Slāpekļa /ražošanas iekārtas OPERATORS

3132 15 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS

3132 16 Spiedieniekārtu OPERATORS

3133 01 Ķīmisko vielu /karstās apstrādes OPERATORS

3133 02 Ķīmisko vielu /filtrpreses OPERATORS

3133 03 Ķīmisko vielu /separatora OPERATORS

3133 04 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS

3133 05 Reaktora OPERATORS

3133 06 Radioaktīvo atkritumu /pārstrādes OPERATORS

3134 01 Benzīna /kontrolierīču OPERATORS

3134 02 Gāzes /kontrolierīču OPERATORS

3134 03 Benzīna /pārsūknēšanas OPERATORS

3134 04 Gāzes /pārsūknēšanas OPERATORS

3135 01 Kausēšanas OPERATORS

3135 02 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS

3135 03 Metāla LĒJĒJS

3135 04 Metāla žāvēšanas iekārtas OPERATORS

3135 05 Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS

3139 01 Papīra masas /ražošanas iekārtas OPERATORS

3139 02 Papīra masas /pārstrādāšanas OPERATORS

3139 03 Papīra masas /rafinēšanas OPERATORS

3139 04 Papīra masas /sijāšanas OPERATORS

3139 05 Papīra masas /vārīšanas OPERATORS

3139 06 Robotu UZRAUGS

3139 07 Robotu TEHNIĶIS

3139 08 Automatizētās /montāžas līnijas OPERATORS

3141 01 TAKSIDERMISTS

3141 02 Dabaszinātņu LABORANTS

3141 03 Anatomijas TEHNIĶIS

3141 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS

3141 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS

3141 06 Biofizikas TEHNIĶIS

3141 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS

3141 08 Botānikas TEHNIĶIS

3141 09 Citoloģijas TEHNIĶIS

3141 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS

3141 11 Ģenētikas TEHNIĶIS

3141 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS

3141 13 Histoloģijas TEHNIĶIS

3141 14 Farmakoloģijas TEHNIĶIS

3141 15 Fizioloģijas TEHNIĶIS

3141 16 Seroloģijas TEHNIĶIS

3141 17 Audu TEHNIĶIS

3141 18 Zooloģijas TEHNIĶIS

3141 19 MikroBIOLOGA PALĪGS

3141 20 VIRUSOLOGA PALĪGS

3141 21 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS

3141 22 PARAZITOLOGA PALĪGS

3141 23 ENTOMOLOGA PALĪGS

3141 24 Lopkopības PĀRRAUGS

3141 25 Vides TEHNIĶIS

3141 26 BioTEHNOLOGS

3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS

3141 28 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS

3141 29 Vides iekārtu TEHNIĶIS

3141 30 Dzīvnieku PĀRRAUGS

3141 31 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS

3141 32 KINOLOGS

3142 01 Agronomijas TEHNIĶIS

3142 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS

3142 03 Puķkopības TEHNIĶIS

3142 04 Dārzkopības TEHNIĶIS

3142 05 Sakņkopības TEHNIĶIS

3142 06 Pomoloģijas TEHNIĶIS

3142 07 Augsnes TEHNIĶIS

3142 08 MĒRNIEKS

3142 09 ZOOTEHNIĶIS

3142 10 Ainavu TEHNIĶIS

3142 11 Zvērināts MĒRNIEKS

3142 12 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS

3142 13 Dārzkopības SPECIĀLISTS

3142 14 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS

3142 15 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS

3142 16 Zemes lietu SPECIĀLISTS

3142 17 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS

3142 18 Zemkopības LABORANTS

3142 19 Sēklkopības TEHNIĶIS

3142 20 Lauksaimniecības ORGANIZATORS

3142 21 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS

3142 22 Zemnieku KONSULTANTS

3142 23 Lauku attīstības SPECIĀLISTS

3142 24 Augu aizsardzības SPECIĀLISTS

3143 01 Meža TEHNIĶIS

3143 02 Mežkopības TEHNIĶIS

3143 03 Mežsaimniecības TEHNIĶIS

3143 04 Mežsaimniecības LABORANTS

3151 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu

3151 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW un lielāku

3151 05 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 06 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par

3151 07 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW un lielāku

3151 08 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750 kW

3151 09 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 kW

3151 10 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 1000 kW

3151 11 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 12 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 1000 kW

3151 13 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 14 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par 3000 kW

3151 15 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem

3151 16 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par

3152 01 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

3152 02 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem

3152 03 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152 04 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152 05 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152 06 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT

3152 07 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT

3152 08 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152 09 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem

3152 10 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrastes kuģošanā

3152 11 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 3000 BT

3152 12 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeņu kuģiem, mazākiem par 500 BT

3152 13 Iekšējo ūdeņu kuģa STŪRMANIS

3152 14 Tāljūras LOCIS

3152 15 LOCIS

3152 16 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiem neierobežotā zvejas rajonā

3152 17 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3152 18 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobežotā zvejas rajonā

3152 19 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3152 20 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobežotā zvejas rajonā

3152 21 Kuģu satiksmes OPERATORS

3152 22 Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

3152 23 Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)

3152 24 Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)

3152 25 Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā)

3152 26 Kuģa STŪRESVĪRS (iekšlietu jomā)

3153 01 Gaisa kuģa KAPTEINIS

3153 02 Lidojumu INŽENIERIS

3153 03 Gaisa kuģa STŪRMANIS

3153 04 Gaisa kuģa PILOTS

3153 05 Helikoptera PILOTS

3153 06 Helikoptera jaunākais PILOTS

3153 07 Hidroplāna PILOTS

3153 08 Gaisa kuģa komercPILOTS

3153 09 Helikoptera komercPILOTS

3153 10 Aviolīniju transporta gaisa kuģa PILOTS

3153 11 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS

3153 12 Planiera PILOTS

3153 13 Gaisa balona PILOTS

3153 14 Vecākais LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)

3153 15 LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)

3153 16 LIDOTĀJS (inženieris)

3153 17 STŪRMANIS

3153 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)

3153 19 Gaisa kuģa PILOTS (instruktors)

3153 20 Helikoptera PILOTS (instruktors)

3153 21 Planiera PILOTS (instruktors)

3153 22 Gaisa balona PILOTS (instruktors)

3153 23 PILOTS

3153 24 Deltaplāna LIDOTĀJS

3153 25 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)

3153 26 LIDOTĀJS (operators)

3154 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS

3154 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS

3154 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS

3155 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS

3155 02 Lidojumu nodrošināšanas INŽENIERIS

3155 03 Elektronavigācijas INŽENIERIS

3155 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŽENIERIS

3155 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS

3155 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS

3155 07 Radiolokācijas INŽENIERIS

3155 08 Radionavigācijas INŽENIERIS

3155 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS

3155 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS

3155 11 Radiolokācijas OPERATORS

3155 12 Radionavigācijas OPERATORS

3155 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS

3155 14 Radiokontroles punkta OPERATORS

3155 15 LIDOTĀJS (kravas operators)

3155 16 Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŽENIERIS

3155 17 Aviācijas mobilo sakaru INŽENIERIS

3155 18 Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS

3155 19 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) INŽENIERIS

3155 20 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) TEHNIĶIS

3155 21 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) OPERATORS

3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS

3211 02 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS

3211 03 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS

3211 04 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS

3212 01 Patoloģijas TEHNIĶIS

3212 02 Medicīnas LABORANTS

3212 03 Biomedicīnas LABORANTS

3212 04 Laboratorijas SPECIĀLISTS

3213 01 FARMACEITA ASISTENTS

3214 01 Protēžu MEISTARS

3214 02 Tehniskais ORTOPĒDS

3214 03 Ortopēdijas TEHNIĶIS

3214 04 Protēžu PIELĀGOTĀJS

3214 05 Zobu /protēžu MEISTARS

3214 06 Zobu TEHNIĶIS

3221 01 Medicīnas MĀSA

3221 02 Iecirkņa MĀSA

3230 01 DZIEDNIEKS

3230 02 FITOTERAPEITS

3230 03 Jogas TERAPEITS

3230 04 Jogas MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)

3230 05 Jogas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.6.apakšnodaļā)

3240 01 VeterinārĀRSTA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.7.apakšnodaļā)

3240 02 VeterinārFELDŠERIS

3240 03 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS

3251 01 Zobu FELDŠERIS

3251 02 Zobu HIGIĒNISTS

3251 03 ZOBĀRSTA ASISTENTS

3252 01 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS

3252 02 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS

3254 01 OPTIĶIS

3255 01 MASIERIS

3255 02 FIZIOTERAPEITA ASISTENTS

3255 03 Bērnu MASIERIS

3255 04 ERGOTERAPEITA ASISTENTS

3255 05 REITTERAPEITA ASISTENTS

3255 06 Akupresūras SPECIĀLISTS

3255 07 Siatsu SPECIĀLISTS

3257 01 Valsts /darba INSPEKTORS

3257 02 Darba INSPEKTORS

3257 03 Vides aizsardzības INSPEKTORS

3257 04 Sanitārais INSPEKTORS

3257 05 Higiēnas DEZINFEKTORS

3257 06 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS

3257 07 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS

3258 01 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)

3259 01 ORTOĒPISTS

3259 02 ORTOFONISTS

3259 03 ORTOOPTIĶIS

3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā)

3259 05 KOSMĒTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

3259 06 Solārija DARBINIEKS

3259 07 SPA MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.27.apakšnodaļā)

3311 01 STARPNIEKS

3311 02 Valūtas maiņas STARPNIEKS

3311 03 Investīciju STARPNIEKS

3311 04 Obligāciju STARPNIEKS

3311 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS

3311 06 Biržas MĀKLERIS

3311 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS

3311 08 Vērtspapīru TIRGOTĀJS

3311 09 Akciju STARPNIEKS

3311 10 DĪLERIS

3311 11 Banku SPECIĀLISTS

3311 12 Vērtspapīru INSPEKTORS

3311 13 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS

3311 14 BROKERIS

3311 15 Reģiona VADĪTĀJS

3311 16 Vērtspapīru EKSPERTS

3311 17 Akreditīvu EKSPERTS

3311 18 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS

3311 19 Norēķinu karšu PĀRZINIS

3311 20 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS

3311 21 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS

3311 22 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (privātbaņķieris)

3311 23 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3311 24 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)

3311 25 Norēķinu ADMINISTRATORS

3311 26 Klientu KONSULTANTS

3311 27 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS

3311 28 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS

3311 29 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3311 30 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS

3311 31 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS

3311 32 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)

3311 33 Dežurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS

3311 34 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS

3311 35 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS

3311 36 Muitas BROKERIS

3311 37 DEKLARANTS

3312 01 Kredītu INSPEKTORS

3312 02 Kredītprojektu VADĪTĀJS

3312 03 Kredītu ANALĪTIĶIS

3312 04 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS

3312 05 Aizdevumu ADMINISTRATORS

3312 06 Līzinga SPECIĀLISTS

3312 07 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS

3312 08 Kredītu piedziņas SPECIĀLISTS

3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeņa kvalifikācija)

3313 02 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS

3313 03 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS

3313 04 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS

3313 05 Kontu OPERATORS

3313 06 Kontu ADMINISTRATORS

3313 07 Finanšu SPECIĀLISTS

3313 08 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)

3313 09 Finanšu DARBINIEKS

3313 10 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS

3314 01 STATISTIĶA PALĪGS

3314 02 GRĀMATVEŽA PALĪGS

3314 03 STATISTIĶIS

3314 04 AKTUĀRA ASISTENTS

3315 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS

3315 02 Prasību INSPEKTORS

3315 03 IZSOLĪTĀJS

3315 04 Prasību KONSULTANTS

3315 05 NOVĒRTĒTĀJS

3315 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS

3315 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS

3321 01 Apdrošināšanas AĢENTS

3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.16.apakšnodaļā)

3321 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS

3321 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)

3322 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS

3322 02 Tirdzniecības AĢENTS

3322 03 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS

3322 04 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS

3322 05 Ceļojošais PĀRDEVĒJS

3322 06 TIRGOTĀJS

3322 07 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS

3322 08 Klientu /pārdošanas KONSULTANTS

3322 09 Pārdošanas SPECIĀLISTS

3322 10 Telefonbankas OPERATORS

3323 01 Iepirkumu SPECIĀLISTS

3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS

3323 03 Iepirkumu AĢENTS

3323 04 Sagādes AĢENTS

3323 05 SAGĀDNIEKS

3323 06 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3323 07 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS

3323 08 Preču IEPIRCĒJS

3323 09 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3323 10 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS

3323 11 TIRGZINIS

3323 12 Vairumtirdzniecības AĢENTS

3324 01 Pārtikas preču STARPNIEKS

3324 02 Tirdzniecības STARPNIEKS

3324 03 Transporta STARPNIEKS

3324 04 Tirdzniecības BROKERIS

3331 01 Ekspedīcijas AĢENTS

3331 02 Realizācijas AĢENTS

3331 03 EKSPEDITORS

3331 04 DEKLARĒTĀJS

3332 01 Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS

3332 02 Kāzu PLĀNOTĀJS

3333 01 Nodarbinātības AĢENTS

3333 02 Nodarbinātības ORGANIZATORS

3334 01 Īpašuma AĢENTS

3334 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS

3334 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS

3334 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS

3334 05 Dzīvokļu AĢENTS

3334 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS

3339 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS

3339 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS

3339 03 Sporta AĢENTS

3339 04 Teātra AĢENTS

3339 05 Reklāmas /komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS

3339 06 Sludinājumu ievietošanas /komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS

3339 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS

3339 08 Reklāmas AĢENTS

3339 09 Reklāmas KONSULTANTS

3339 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS

3339 11 Saziņas līdzekļu KOORDINĒTĀJS

3339 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS

3339 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS

3339 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS

3339 15 Tirgzinības (tirgvedības) VADĪTĀJA ASISTENTS

3339 16 Loģistikas DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)

3339 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS

3339 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS

3339 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā)

3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS

3339 21 Tirgzinības un tirdzniecības SPECIĀLISTS

3339 22 Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS

3339 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS

3339 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS

3339 28 Komercdarījumu DARBINIEKS

3339 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS

3339 30 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS

3339 31 Mākslas KOMERCDARBINIEKS

3339 32 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS

3339 33 Produktu SPECIĀLISTS

3339 34 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS

3341 01 Biroja ADMINISTRATORS

3341 02 Sekretariāta VADĪTĀJS

3341 03 Vecākais LIETVEDIS

3341 04 LIETVEDIS

3341 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS

3341 06 Lietvedības INSPEKTORS

3341 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS

3342 01 Atbildīgais SEKRETĀRS

3342 02 Komitejas SEKRETĀRS

3342 03 Pašvaldības SEKRETĀRS

3342 04 Valdības administrācijas SEKRETĀRS

3342 05 Vēstniecības SEKRETĀRS

3342 06 Komitejas izpildSEKRETĀRS

3342 07 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS

3342 08 Pašvaldības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3342 09 Valdības administrācijas /izpildSEKRETĀRS

3342 10 Komisijas SEKRETĀRS

3342 11 Sabiedrības SEKRETĀRS

3343 01 Pārvaldes SEKRETĀRS

3343 02 Tiesas sēžu SEKRETĀRS

3343 03 Tiesas SEKRETĀRS

3343 04 SEKRETĀRS – KONSULTANTS (tiesu varas jomā)

3343 05 Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS

3343 06 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS

3343 07 Diplomātiskais KURJERS

3343 08 VĒSTNIEKA PALĪGS

3343 09 Ekspedīcijas PĀRZINIS

3343 10 Arhīva PĀRZINIS

3343 11 Lietvedības PĀRZINIS

3343 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS

3343 13 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS

3343 14 Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343 15 Bāriņtiesas sēžu SEKRETĀRS

3343 16 Sēžu protokolu VADĪTĀJS

3343 17 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS

3343 18 MINISTRA PALĪGS

3343 19 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS

3343 20 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS

3343 21 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS

3343 22 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS

3343 23 VADĪTĀJA /DIREKTORA /ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS

3343 24 DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343 25 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3343 26 VADĪTĀJA PADOMNIEKS

3343 27 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS

3343 28 Koledžas DIREKTORA PALĪGS

3343 29 Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS

3343 30 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 31 PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 32 KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 33 Operatīvā DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 34 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

3343 35 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA dežurējošais PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

3343 36 Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343 37 Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā)

3343 38 DEŽURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 39 INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3343 40 EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā)

3344 01 Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS

3344 02 Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS

3351 01 Vecākais muitas EKSPERTS

3351 02 Vecākais muitas UZRAUGS

3351 03 Muitas EKSPERTS

3351 04 Muitas UZRAUGS

3351 05 Jaunākais muitas EKSPERTS

3351 06 Jaunākais muitas UZRAUGS

3352 01 Galvenais nodokļu INSPEKTORS

3352 02 Vecākais nodokļu INSPEKTORS

3352 03 Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

3352 04 Vecākais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

3352 05 Nodokļu INSPEKTORS

3352 06 INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)

3353 01 Pabalstu INSPEKTORS

3353 02 Pensiju INSPEKTORS

3353 03 Pensiju un pabalstu INSPEKTORS

3354 01 Licenču INSPEKTORS

3354 02 PATENTVEDIS

3354 03 Imigrācijas INSPEKTORS

3354 04 Licencēšanas EKSPERTS

3355 01 Policijas INSPEKTORS

3355 02 Vecākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355 03 IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)

3355 05 Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 06 Vecākais INSPEKTORS - posteņa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

3355 07 Valsts robežsardzes INSPEKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.10.apakšnodaļā)

3355 08 Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS

3355 09 Valsts robežsardzes vecākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)

3355 10 Sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 11 Vecākais iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 12 Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 13 INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 14 Pašvaldības policijas INSPEKTORS

3355 15 INSPEKTORS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)

3355 16 INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)

3355 17 INSPEKTORS – SNAIPERIS (iekšlietu jomā)

3355 18 INSPEKTORS –KINOLOGS (iekšlietu jomā)

3355 19 DežūrINSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 20 DežūrINSPEKTORS - vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)

3355 21 Iecirkņa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 22 Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 23 Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 24 INSPEKTORS –DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

3355 25 INSPEKTORS (KINOLOGS – SAPIERIS) (iekšlietu jomā)

3355 26 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS

3355 27 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS

3355 28 Valsts robežsardzes jaunākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.9.apakšnodaļā)

3355 29 Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)

3355 30 Jaunākais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)

3355 31 Jaunākais INSPEKTORS – KINOLOGS (iekšlietu jomā)

3355 32 Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS

3355 33 Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS

3355 34 Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS

3355 35 KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)

3355 36 Jaunākais KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)

3355 37 Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS

3355 38 Koledžas KADETS (iekšlietu jomā)

3359 01 Cenu INSPEKTORS

3359 02 Algu INSPEKTORS

3359 03 Svaru un mēru INSPEKTORS

3411 01 PROKURORA PALĪGS

3411 02 JURISTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.10.apakšnodaļā)

3411 03 TIESNEŠA PALĪGS

3411 04 Tiesas KONSULTANTS

3411 05 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3411 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS

3411 07 SENATORA PALĪGS

3411 08 Tiesu EKSPERTA PALĪGS

3411 09 JURISTS LINGVISTS

3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS

3412 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS

3412 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS

3412 04 SurdoTULKS

3412 05 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS

3412 06 Bāriņtiesas LOCEKLIS

3412 07 Bāriņtiesas LOCEKĻA PALĪGS

3412 08 Bāriņtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS

3412 09 Interešu pulciņa AUDZINĀTĀJS

3413 01 Pestīšanas armijas DARBINIEKS

3413 02 EVAŅĢĒLISTS

3413 03 ĶESTERIS

3413 04 MŪKS

3413 05 MŪĶENE

3413 06 SLUDINĀTĀJS

3421 01 ATLĒTS

3421 02 Sacīkšu BRAUCĒJS

3421 03 ŽOKEJS

3421 04 Profesionāls SPORTISTS

3421 05 ALPĪNISTS

3422 01 Sporta INSTRUKTORS

3422 02 Sporta TIESNESIS

3422 03 Sporta TRENERIS

3422 04 Sporta METODIĶIS

3422 05 Sporta SPECIĀLISTS

3423 01 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS

3423 02 Trenažieru zāles INSTRUKTORS

3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS

3423 04 Sporta spēļu VADĪTĀJS

3431 01 MikroFOTOGRĀFS

3431 02 Mākslas FOTOGRĀFS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.28.apakšnodaļā)

3432 01 DEKORĒTĀJS

3432 02 Izstādes DEKORĒTĀJS

3432 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS

3432 04 Dizaina SPECIĀLISTS

3432 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 06 Iesaiņojuma dizaina SPECIĀLISTS

3432 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS

3432 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 09 ILUSTRATORS

3432 10 Teātra DEKORĒTĀJS

3432 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS

3432 12 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS

3432 13 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS

3432 14 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.11.apakšnodaļā)

3432 15 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 16 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 17 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 18 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 19 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 20 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS

3432 21 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS

3432 22 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS

3432 23 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS

3432 24 Rokdarbu MODELĒTĀJS

3432 25 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS

3432 26 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS

3432 27 Vides DIZAINERS

3432 28 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS

3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS

3432 30 Interjera NOFORMĒTĀJS

3432 31 Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS

3432 32 Produkta dizaina SPECIĀLISTS

3432 33 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.12.apakšnodaļā)

3432 34 Interjera dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.13.apakšnodaļā)

3432 35 Multimediju dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)

3432 36 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS

3432 37 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 38 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS

3432 39 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 40 Stikla dizaina SPECIĀLISTS

3432 41 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 42 Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS

3432 43 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)

3432 44 Stila mēbeļu MODELĒTĀJS

3432 45 Dāvanu NOFORMĒTĀJS

3432 46 Skatlogu NOFORMĒTĀJS

3432 47 Foto dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.16.apakšnodaļā)

3432 48 Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.17.apakšnodaļā)

3432 49 Apģērbu MODELĒTĀJS

3433 01 BIBLIOTEKĀRS

3433 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)

3433 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeņa kvalifikācija)

3434 01 ŠEFPAVĀRS

3435 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS

3435 02 Stājgleznu RESTAURATORS

3435 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS

3435 04 Grafikas RESTAURATORS

3435 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS

3435 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS

3435 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS

3435 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS

3435 09 Tekstiliju RESTAURATORS

3435 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS

3435 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS

3435 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS

3435 13 Koka būvju RESTAURATORS

3435 14 Akmens būvju RESTAURATORS

3435 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS

3435 16 RESTAURATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.12.apakšnodaļā)

3435 17 ZELTĪTĀJS

3435 18 RESTAURATORA ASISTENTS

3435 19 Kultūras METODIĶIS

3435 20 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)

3435 21 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS

3435 22 Svētku REŽISORS

3435 23 Kultūras VADĪTĀJS (MENEDŽERIS)

3435 24 Kultūras tūrisma GIDS

3435 25 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS

3435 26 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS

3435 27 Ekotūrisma SPECIĀLISTS

3511 01 Skaitļotāja OPERATORS

3511 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS

3511 03 Datora OPERATORS

3511 04 S.W.I.F.T. OPERATORS

3511 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS

3511 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS

3512 01 DatorTEHNIĶIS

3512 02 Datu bāzu TEHNIĶIS

3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS

3512 04 Informācijas vadības SPECIĀLISTS

3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS

3513 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS

3513 03 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS

3513 04 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS

3513 05 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS

3513 06 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS

3513 07 Datorsistēmu TESTĒTĀJS

3514 01 Informācijas tīkla PĀRZINIS

3514 02 Datortīkla ADMINISTRATORS

3514 03 Mājas lapas ADMINISTRATORS

3521 01 Radio (elektronikas) TEHNIĶIS

3521 02 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS

3521 03 KinoOPERATORA ASISTENTS

3521 04 KinoOPERATORS

3521 05 Audio iekārtu OPERATORS

3521 06 Kinofilmu /skaņu REDAKTORS

3521 07 Televīzijas OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.29.apakšnodaļā)

3521 08 Ieskaņošanas iekārtas OPERATORS

3521 09 Mikrofona OPERATORS

3521 10 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS

3521 11 Skaņu OPERATORS

3521 12 Kuģa RADISTS

3521 13 Pārraides iekārtas OPERATORS

3521 14 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS

3521 15 Morzes alfabēta OPERATORS

3521 16 Aviācijas /radioiekārtas OPERATORS

3521 17 Sauszemes /radioiekārtas OPERATORS

3521 18 Jūras /radioiekārtas OPERATORS

3521 19 Telegrāfa OPERATORS

3521 20 KinoPROJICĒTĀJS

3521 21 TELEGRĀFISTS

3521 22 Kuģa radioOPERATORS

3521 23 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) universālais OPERATORS

3521 24 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) ierobežotais OPERATORS

3521 25 Kultūras pasākumu tehniskais REŽISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.14.apakšnodaļā)

3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS

3522 02 Aerokosmisko telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3522 03 Radara telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3522 04 Signālsistēmu telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS

3522 05 Telekomunikāciju SPECIĀLISTS

3522 06 Tālsakaru OPERATORS

3522 07 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) I klases radioELEKTRONIĶIS

3522 08 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) II klases radioELEKTRONIĶIS

 

4110 01 Vadošais biroja SEKRETĀRS

4120 01 SEKRETĀRS

4120 02 Tehniskais SEKRETĀRS

4120 03 Lietvedības SEKRETĀRS

4131 01 MAŠĪNRAKSTĪTĀJS

4131 02 STENOGRĀFS

4131 03 Telefaksa OPERATORS

4131 04 Teleksa OPERATORS

4131 05 Teletaipa OPERATORS

4131 06 Datu ievades OPERATORS

4131 07 Teksta redaktora OPERATORS

4132 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS

4132 02 Elektroniskā pasta OPERATORS

4132 03 Pārkodēšanas OPERATORS

4132 04 Signalizācijas pults OPERATORS

4132 05 Energosistēmas vadības pults OPERATORS

4132 06 Teksta MAKETĒTĀJS

4132 07 Uzskaites OPERATORS

4132 08 Kalkulatoru OPERATORS

4132 09 Summatoru OPERATORS

4211 01 Bankas KASIERIS

4211 02 Naudas MAINĪTĀJS

4211 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS

4211 04 Valūtas KASIERIS

4211 05 KontrolKASIERIS

4211 06 Naudas SADALĪTĀJS

4211 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS

4211 08 Kases kontu OPERATORS

4211 09 Galvenais KASIERIS

4211 10 Kases VADĪTĀJS

4211 11 Pasta OPERATORS

4211 12 INKASENTS

4211 13 Naudas izmaksas KASIERIS

4211 14 Veikala KASIERIS

4211 15 Bagāžas KASIERIS

4211 16 Preču KASIERIS

4211 17 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS

4212 01 BUKMEIKERS

4212 02 KRUPJĒ

4212 03 Totalizatora BUKMEIKERS

4212 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS

4212 05 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS

4213 01 AUGĻOTĀJS

4213 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)

4214 01 Parāda PIEDZINĒJS

4214 02 Ziedojumu VĀCĒJS

4221 01 Ceļojumu KONSULTANTS

4221 02 Ceļojumu ORGANIZATORS

4221 03 Tūrisma informācijas KONSULTANTS

4221 04 Ceļojumu AĢENTS

4222 01 PASZINIS

4222 02 Izziņu SNIEDZĒJS

4222 03 INFORMĒTĀJS (transportā)

4222 04 Klientu apkalpošanas OPERATORS

4222 05 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS

4222 06 Telefonbankas KONSULTANTS

4222 07 Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.18.apakšnodaļā)

4223 01 Telefona komutatora OPERATORS

4223 02 TELEFONISTS

4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)

4224 01 Viesu uzņemšanas ORGANIZATORS

4224 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS

4224 03 Viesnīcas klientu REĢISTRATORS

4225 01 Uzziņu OPERATORS

4226 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS

4226 02 REĢISTRATORS

4227 01 INTERVĒTĀJS

4229 01 Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS

4311 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeņa kvalifikācija)

4311 02 KASIERIS

4311 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS

4311 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS

4311 05 Remontdarbu DISPEČERS

4311 06 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS

4311 07 RĒĶINVEDIS

4311 08 TĀMĒTĀJS

4312 01 TAKSĒTĀJS

4312 02 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS

4312 03 Apdrošināšanas DARBINIEKS

4313 01 Algu GRĀMATVEDIS

4313 02 Algu RĒĶINĀTĀJS

4321 01 Noliktavu EKSPEDITORS

4321 02 MANTZINIS

4321 03 Noliktavas PĀRZINIS

4321 04 SVĒRĀJS

4321 05 Kravas NOFORMĒTĀJS

4321 06 PREČZINIS

4321 07 Produkcijas PIEŅĒMĒJS

4321 08 Noliktavas DARBINIEKS

4322 01 Materiālu PLĀNOTĀJS

4322 02 Ražošanas PLĀNOTĀJS

4322 03 Ražošanas DISPEČERS

4322 04 Darbu RĪKOTĀJS

4322 05 Ražošanas KONTROLIERIS

4322 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS

4322 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS

4322 08 Degvielas UZSKAITVEDIS

4323 01 Transporta DISPEČERS

4323 02 Galvenais transporta INSPEKTORS

4323 03 Transporta INSPEKTORS

4323 04 Transporta KONTROLIERIS

4323 05 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS

4323 06 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS

4323 07 Maršruta PĀRRAUGS

4323 08 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS

4323 09 Transportlīdzekļu PIEŅĒMĒJS

4323 10 Kravas PIEŅĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS

4323 11 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS

4323 12 Stacijas DEŽURANTS

4323 13 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS

4323 14 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS

4323 15 Dzelzceļa DISPEČERS

4323 16 Dzelzceļa depo DEŽURANTS

4323 17 Transporta grafika ANALĪTIĶIS

4323 18 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS

4323 19 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS

4323 20 Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS

4323 21 Dzelzceļa OPERATORS

4323 22 Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS

4323 23 Dzelzceļa DEŽURANTS

4323 24 Dzelzceļa DEŽURANTA PALĪGS

4323 25 Pasažieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)

4323 26 Transporta PĀRRAUGS

4323 27 Videonovērošanas OPERATORS

4323 28 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā

4323 29 TĀLMANIS

4323 30 Kuģu AĢENTS

4323 31 BRIGADIERIS (ostās)

4411 01 REĢISTRĒTĀJS

4411 02 Bibliotēku LIETVEDIS

4411 03 Kopēšanas mašīnu OPERATORS

4412 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS

4412 02 Pasta KURJERS

4412 03 PASTNIEKS

4412 04 Tiesas ZIŅNESIS

4412 05 Pasta ŠĶIROTĀJS

4412 06 Pasta DARBINIEKS

4413 01 Informācijas KODĒTĀJS

4413 02 Informācijas KOREKTORS

4413 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS

4413 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS

4414 01 RAKSTVEDIS

4415 01 ARHIVĀRS

4415 02 KOPĒTĀJS

4416 01 Personāla uzskaites DARBINIEKS

4419 01 TABEĻVEDIS

4419 02 UZSKAITVEDIS

 

5111 01 Lidostas pasažieru apkalpošanas AĢENTS

5111 02 Ielidošanas servisa AĢENTS

5111 03 Vilciena PAVADONIS

5111 04 Kuģa vecākais STJUARTS

5111 05 Kuģa STJUARTS

5111 06 Gaisa kuģa STJUARTS

5111 07 Vagonu PAVADONIS

5111 08 Dienesta vagona PAVADONIS

5112 01 Autobusa KONDUKTORS

5112 02 Pārceltuves KONDUKTORS

5112 03 Tramvaja KONDUKTORS

5112 04 Trošu vagona KONDUKTORS

5112 05 Pasažieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)

5113 01 Tūristu grupas VADĪTĀJS

5113 02 Ekskursiju GIDS

5113 03 Tūrisma GIDS

5120 01 Vecākais PAVĀRS

5120 02 PAVĀRS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

5120 03 Kuģa PAVĀRS

5131 01 VIESMĪLIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

5131 02 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS

5131 03 Bufetes KALPOTĀJS

5132 01 Vecākais BĀRMENIS

5132 02 BĀRMENIS

5132 03 Minibāru PĀRZINIS

5141 01 FRIZIERIS

5141 02 Parūku MEISTARS

5141 03 Frizūru MODELĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.19.apakšnodaļā)

5141 04 Dāmu FRIZIERIS

5141 05 Kungu FRIZIERIS

5141 06 Suņu FRIZIERIS

5142 01 STILISTS

5142 02 Vizuālā tēla STILISTS

5142 03 ĢĒRBĒJS

5142 04 GRIMĒTĀJS

5142 05 VIZĀŽISTS

5142 06 ESTĒTISTS

5142 07 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS

5142 08 MANIKĪRS

5142 09 PEDIKĪRS

5142 10 Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS

5142 11 TETOVĒTĀJS

5142 12 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS

5142 13 PIRTNIEKS

5142 14 Pirts MEISTARS

5142 15 Pirts MEISTARA PALĪGS

5151 01 ADMINISTRATORS

5151 02 Nometnes PRIEKŠNIEKS

5151 03 Saimniecības VADĪTĀJS

5151 04 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS

5151 05 Virtuves VADĪTĀJS

5151 06 Sporta zāles PĀRZINIS

5151 07 Atpūtas bāzes PĀRZINIS

5151 08 Tiesas ADMINISTRATORS

5151 09 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS

5151 10 Mājas PĀRVALDNIEKS

5151 11 Saimniecības PĀRZINIS

5151 12 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS

5151 13 Viesu uzņemšanas dienesta SPECIĀLISTS

5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.28.apakšnodaļā)

5151 15 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5151 16 Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS

5151 17 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.20.apakšnodaļā)

5151 18 Zāles ADMINISTRATORS

5151 19 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS

5151 20 Kapsētas PĀRZINIS

5151 21 Kapsētas PĀRZIŅA PALĪGS

5151 22 SPA ADMINISTRATORS

5151 23 Viesnīcas stāva PĀRZINIS

5152 01 EKONOMS

5152 02 MĀJSAIMNIECE

5153 01 Namu PĀRZINIS

5153 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS

5153 03 Namu APSAIMNIEKOTĀJS

5161 01 ASTROLOGS

5161 02 HIROMANTS

5161 03 OKULTISTS

5161 04 ZĪLNIEKS

5161 05 EKSTRASENSS

5161 06 BIOENERĢĒTIĶIS

5162 01 PAVADONIS

5162 02 ASISTENTS personām ar invaliditāti

5163 01 BALZAMĒTĀJS

5163 02 IEZĀRKOTĀJS

5163 03 KAPRACIS

5163 04 Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS

5163 05 Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)

5164 01 Zirgu TRENERIS

5164 02 Suņu PAVADONIS

5164 03 Zooloģiskā dārza UZRAUGS

5164 04 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS

5164 05 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS

5164 06 Suņu audzētavas UZRAUGS

5164 07 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS

5165 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS

5169 01 Kluba SAIMNIEKS

5169 02 PAVADONIS (izklaides pasākumos)

5169 03 Deju PARTNERIS

5211 01 Kioska PĀRDEVĒJS

5211 02 Tirgus PĀRDEVĒJS

5212 01 Preču /ielas PĀRDEVĒJS

5212 02 Bufetes PĀRDEVĒJS

5222 01 Vecākais PĀRDEVĒJS

5222 02 Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS

5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5223 02 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS

5223 03 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS

5223 04 Mazumtirdzniecības AĢENTS

5223 05 PĀRDEVĒJA PALĪGS

5230 01 Biļešu kases KASIERIS

5230 02 Biļešu PĀRDEVĒJS

5241 01 Mākslas MODELIS

5241 02 Reklāmas MODELIS

5242 01 Preču DEMONSTRĒTĀJS

5243 01 KOMIVOJAŽIERIS

5244 01 Pasūtījumu pieņemšanas OPERATORS

5245 01 Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS

5246 01 Ēdināšanas uzņēmuma KASIERIS-PĀRDEVĒJS

5311 01 AUKLIS

5311 02 GUVERNANTS

5311 03 Skolēnu PAVADONIS

5311 04 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS

5311 05 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)

5311 06 Sociālais AUDZINĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.21.apakšnodaļā)

5312 01 SKOLOTĀJA PALĪGS

5321 01 SANITĀRS

5321 02 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS

5321 03 MĀSAS PALĪGS

5321 04 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS

5322 01 Slimu bērnu AUKLIS

5322 02 APRŪPĒTĀJS

5329 01 FARMACEITA PALĪGS

5411 01 UGUNSDZĒSĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.3.apakšnodaļā)

5411 02 Meža UGUNSDZĒSĒJS

5411 03 GLĀBĒJS

5411 04 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS

5411 05 Meža ugunsnovērošanas torņa DEŽURANTS

5411 06 Operatīvais DEŽURANTS (Valsts meža dienestā)

5411 07 Meža ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meža dienestā)

5411 08 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.22.apakšnodaļā)

5411 09 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS

5411 10 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS

5411 11 GLĀBĒJS MOTORISTS

5412 01 Sabiedriskās kārtības SARGS

5413 01 Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413 02 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS

5413 03 INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413 04 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS

5413 05 Mācību centra INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atņemšanas jomā)

5413 06 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS

5413 07 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS

5413 08 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS

5413 09 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS

5413 10 Ieslodzījuma vietas APSARGS

5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS

5414 01 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS

5414 02 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS

5414 04 APSARGS

5414 05 Apsardzes DARBINIEKS

5414 06 Apsardzes pults DEŽURANTS

5414 07 Apsardzes galvenais INSPEKTORS

5414 08 Apsardzes INSPEKTORS

5414 09 Apsardzes DISPEČERS

5414 10 Apsardzes DEŽURANTS

5414 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS

5414 12 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS

5414 13 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS

5414 14 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS

5414 15 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS

5414 16 Dzelzceļa apbruņots SARGS

5414 17 ZEMESSARGS

5414 18 MIESASSARGS

5414 19 PATRUĻNIEKS

5414 20 Videonovērošanas iekārtu OPERATORS

5414 21 DISPEČERS (iekšlietu jomā)

5414 22 Centralizētā apsardzes punkta DEŽURANTS (iekšlietu jomā)

5419 01 Drošības SPECIĀLISTS

5419 02 Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS

5419 03 Drošības dienesta VADĪTĀJS

5419 04 Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS

5419 05 Drošības dienesta SPECIĀLISTS

5419 06 Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS

5419 07 Bruņojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS

5419 08 Galvenais dežūrINSPEKTORS

5419 09 MEŽSARGS

5419 10 Rezervāta UZRAUGS

5419 11 DEŽURANTS

5419 12 Eksponātu UZRAUGS

5419 13 Caurlaižu INSPEKTORS

5419 14 Režīma UZRAUGS

5419 15 Drošības galvenais INSPEKTORS

5419 16 Drošības INSPEKTORS

5419 17 Bruņojuma INSPEKTORS

5419 18 Bākas UZRAUGS

5419 19 DETEKTĪVS

 

6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 03 Dārzeņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 08 Dārzeņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS

6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS

6112 03 Augļu koku POTĒTĀJS

6112 04 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 05 Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 06 Apiņu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6112 07 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 08 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6112 09 Apiņu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6113 01 DĀRZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

6113 02 Dārzniecības LAUKKOPIS

6113 03 Parka DĀRZNIEKS

6113 04 Siltumnīcas DĀRZNIEKS

6113 05 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS

6113 06 Puķu AUDZĒTĀJS

6113 07 Sēņu AUDZĒTĀJS

6113 08 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)

6113 09 Apstādījumu KOPĒJS

6113 10 DaiļDĀRZNIEKS

6113 11 KOKKOPIS (arborists)

6114 01 LaukSAIMNIEKS

6114 02 LaukSTRĀDNIEKS

6121 01 LOPKOPIS

6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 04 Aitu CIRPĒJS

6121 05 GANS

6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS

6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS

6121 08 Liellopu LOPKOPIS

6121 09 CŪKKOPIS

6121 10 AITKOPIS

6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS

6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 14 Kažokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6121 15 Suņu AUDZĒTĀJS

6121 16 Sporta zirgu TRENERIS

6121 17 Jaunlopu KOPĒJS

6121 18 ZIRGKOPIS

6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)

6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS

6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS

6122 03 Inkubatora OPERATORS

6122 04 PUTNKOPIS

6122 05 Olu ražošanas laukSAIMNIEKS

6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS

6123 01 BIŠKOPIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

6123 02 DRAVNIEKS

6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS

6129 02 Savvaļas /putnu AUDZĒTĀJS

6129 03 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku KOPĒJS

6129 04 Savvaļas /kažokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6129 05 Dzīvnieku KĀVĒJS

6130 01 Dažādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS

6130 02 Dažādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS

6210 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS

6210 02 Koku ATZAROTĀJS

6210 03 Koku VEDĒJS

6210 04 MEŽCIRTĒJS

6210 05 MEŽSTRĀDNIEKS

6210 06 PLOSTNIEKS

6210 07 Koku PLUDINĀTĀJS

6210 08 Malkas SKALDĪTĀJS

6210 09 ZĀĢĒTĀJS

6210 10 Plostu SĒJĒJS

6210 11 Meža STĀDĪTĀJS

6210 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS

6210 13 Koku KRĀVĒJS

6210 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS

6210 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS

6210 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS

6210 17 Vinčas VADĪTĀJS

6210 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS

6210 19 Automatizēto meža transportlīdzekļu OPERATORS

6210 20 Motorzāģa VADĪTĀJS

6210 21 ATSVEĶOTĀJS

6210 22 OGĻDEĢIS

6221 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.25.apakšnodaļā)

6221 02 Akvakultūras ZIVKOPIS

6221 03 Zivsaimniecības SAIMNIEKS

6221 04 Zivju /inkubatora STRĀDNIEKS

6222 01 Saldūdens un piekrastes zivju APSTRĀDĀTĀJS

6222 02 Iekšējo ūdeņu un piekrastes ZVEJNIEKS

6222 03 ŠĶIPERIS

6222 04 Iekšējo ūdeņu un piekrastes zvejniecības STRĀDNIEKS

6223 01 Zivju apstrādes OPERATORS (tāljūras zvejā)

6223 02 Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS

6223 03 Vecākais TRAĻMEISTARS

6223 04 TRAĻMEISTARS

6223 05 Zivju apstrādes iekārtu STRĀDNIEKS

6224 01 Medību DZINĒJS

6224 02 MEDNIEKS

6330 01 ZEMNIEKS

 

7111 01 Ēku CELTNIEKS

7111 02 BŪVNIEKS

7111 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS

7111 04 Sausās būves CELTNIEKS

7112 01 BRUĢĒTĀJS

7112 02 Krāšņu PODNIEKS

7112 03 MŪRNIEKS

7112 04 Akmeņu MŪRNIEKS

7112 05 Kausu ODERĒTĀJS

7112 06 Kamīnu LICĒJS

7113 01 AKMEŅKALIS

7114 01 BETONĒTĀJS

7114 02 STIEGROTĀJS

7115 01 NAMDARIS

7115 02 Guļbūves ēku CELTNIEKS

7115 03 Koka ēku CELTNIEKS

7115 04 BūvGALDNIEKS

7115 05 Skatuves MONTĒTĀJS

7115 06 Skatuves MEISTARS

7115 07 Sausās būves MONTIERIS

7119 01 Drenu LICĒJS

7119 02 Sastatņu MONTĒTĀJS

7119 03 BRIGADIERIS

7119 04 Inženiertehnisko būvju BRIGADIERIS

7119 05 Rūpnieciskais ALPĪNISTS

7119 06 Koka kuģu BŪVĒTĀJS

7119 07 Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS

7121 01 JUMIĶIS

7122 01 Grīdas KLĀJĒJS

7122 02 FLĪZĒTĀJS

7122 03 Mozaīkas KLĀJĒJS

7122 04 Parketa KLĀJĒJS

7123 01 APMETĒJS

7123 02 Apdares darbu STRĀDNIEKS

7123 03 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS

7124 01 Hidro un siltumIZOLĒTĀJS

7124 02 Akustikas IZOLĒTĀJS

7124 03 Ēku SILTINĀTĀJS

7124 04 IZOLĒTĀJS

7125 01 STIKLINIEKS

7126 01 SANTEHNIĶIS

7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS

7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtas MEHĀNIĶIS

7127 02 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS

7127 03 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS

7127 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7127 05 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS

7131 01 KRĀSOTĀJS

7131 02 BALSINĀTĀJS

7131 03 Tapešu LĪMĒTĀJS

7132 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS

7132 02 LAKOTĀJS

7132 03 TONĒTĀJS

7133 01 Būvju TĪRĪTĀJS

7133 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS

7133 03 SKURSTEŅSLAUĶIS

7211 01 Veidņu IZGATAVOTĀJS

7211 02 Serdeņu IZGATAVOTĀJS

7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS

7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS

7211 05 Metāllējumu IZSITĒJS

7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW)

7212 02 LODĒTĀJS

7212 03 KontaktMETINĀTĀJS

7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)

7212 05 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)

7212 06 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)

7212 07 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)

7212 08 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām

7212 09 LāzerMETINĀTĀJS

7212 10 TermoGRIEZĒJS

7212 11 Plastmasas METINĀTĀJS

7212 12 Metālmateriālu METINĀTĀJS

7212 13 Dzelzceļa METINĀTĀJS

7213 01 Skārda VALCĒTĀJS

7213 02 SKĀRDNIEKS

7213 03 Jumtu SKĀRDNIEKS

7213 04 Skārda LIECĒJS

7213 05 Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS

7213 06 Automobiļu SKĀRDNIEKS

7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS

7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS

7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS

7214 04 KNIEDĒTĀJS

7214 05 Metāla GRIEZĒJS

7214 06 AIZZĪMĒTĀJS

7215 01 TAKELĒTĀJS

7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS

7215 03 Trošu VIJĒJS

7221 01 KALĒJS

7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS

7221 03 Metāla PRESĒTĀJS

7221 04 VELMĒTĀJS

7221 05 ATSPEROTĀJS

7221 06 TERMISTS

7221 07 METĀLLĒJĒJS

7221 08 VARKALIS

7222 01 ATSLĒDZNIEKS

7222 02 Slēdzeņu ATSLĒDZNIEKS

7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS

7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS

7223 01 FRĒZĒTĀJS

7223 02 URBĒJS

7223 03 VIRPOTĀJS

7223 04 ĒVELĒTĀJS

7223 05 TĒSĒJS

7223 06 Darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223 07 MetālAPSTRĀDĀTĀJS

7223 08 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS

7223 09 BRIGADIERIS (dzelzceļā)

7223 10 Sliežu ceļu BRIGADIERIS

7223 11 Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS

7223 12 Zāģripu LABOTĀJS

7223 13 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.4.apakšnodaļā)

7223 14 Stiegrojuma ražošanas OPERATORS

7223 15 Ciparu vadības frēzēšanas OPERATORS

7223 16 Metāla gravēšanas OPERATORS

7223 17 Metāla griešanas OPERATORS

7223 18 Kabeļu ražošanas OPERATORS

7223 19 Kniedēšanas OPERATORS

7223 20 Metāla liekšanas iekārtas OPERATORS

7223 21 Štancēšanas OPERATORS

7223 22 Ciparu vadības virpošanas OPERATORS

7223 23 Metāla zāģēšanas OPERATORS

7223 24 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS

7223 25 Vītņu griešanas OPERATORS

7223 26 Grātēšanas iekārtas OPERATORS

7223 27 Lodēšanas iekārtu OPERATORS

7223 28 ELEKTROEROZISTS

7223 29 Atsperu tīšanas OPERATORS

7223 30 Erozijas mašīnas iekārtu OPERATORS

7224 01 PULĒTĀJS

7224 02 Instrumentu ASINĀTĀJS

7224 03 SLĪPĒTĀJS

7224 04 SMIRĢELĒTĀJS

7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS

7231 01 Transporta MEHĀNIĶIS

7231 02 AutoMEHĀNIĶIS

7231 03 Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS

7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS

7231 05 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS

7231 06 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS

7231 07 Sliežu ceļu /mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS

7231 08 AutoMEHĀNIĶA PALĪGS

7231 09 Refrižeratorsekciju MEHĀNIĶIS

7231 10 Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS

7231 11 Kuģa ATSLĒDZNIEKS

7231 12 Motociklu MEHĀNIĶIS

7232 01 Gaisa kuģa MEHĀNIĶIS

7233 01 MEHĀNIĶIS

7233 02 REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 03 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS

7233 04 Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 05 MONTĒTĀJS

7233 06 EĻĻOTĀJS

7233 07 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 08 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS

7233 09 Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 10 Tekstilražošanas iekārtas MEHĀNIĶIS

7233 11 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 12 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS

7233 13 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 14 MEISTARA PALĪGS

7233 15 Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 16 Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS

7233 17 Metālapstrādes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS

7233 18 Meža mašīnu MEHĀNIĶIS

7233 19 Ķīmisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7234 02 Velosipēdu MEHĀNIĶIS

7311 01 PulksteņMEISTARS

7311 02 Optikas ierīču MEISTARS

7311 03 Instrumentu MEISTARS

7311 04 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS

7312 01 Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS

7312 02 Akordeonu TEHNIĶIS

7312 03 Koka pūšamo instrumentu TEHNIĶIS

7312 04 Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS

7312 05 Klavieru BŪVĒTĀJS

7312 06 Ērģeļu BŪVĒTĀJS

7312 07 Mūzikas instrumentu SKAŅOTĀJS

7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS

7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS

7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS

7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS

7312 12 Vijoļu BŪVĒTĀJS

7313 01 JUVELIERIS

7313 02 Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS

7313 03 SUDRABKALIS

7313 04 ROTKALIS

7313 05 Dārgmetālu KALĒJS

7313 06 ZELTKALIS

7314 01 PODNIEKS

7314 02 Māla PRESĒTĀJS

7314 03 KERAMIĶIS

7315 01 Stikla PŪTĒJS

7315 02 Stikla SLĪPĒTĀJS

7316 01 Stikla GRAVIERIS

7316 02 Stikla MATĒTĀJS

7316 03 APGLEZNOTĀJS

7316 04 EMALJĒTĀJS

7316 05 DaiļKRĀSOTĀJS

7317 01 AMATNIEKS

7317 02 KokGRIEZĒJS

7317 03 Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7317 04 PINĒJS

7317 05 MUCINIEKS

7317 06 RATNIEKS

7317 07 Akmens GRIEZĒJS

7317 08 AKMEŅKALIS AMATNIEKS

7317 09 Kapu /akmens plākšņu IZGATAVOTĀJS

7318 01 Paklāju AUDĒJS

7318 02 Ādas AMATNIEKS

7318 03 Apģērbu AMATNIEKS

7318 04 Tautas tērpu DARINĀTĀJS

7318 05 Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS

7318 06 Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS

7318 07 Šķiedras mākslas izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7318 08 Žalūziju IZGATAVOTĀJS

7318 09 Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7318 10 Šķiedru KĀRSĒJS

7318 11 Dzijas VĒRPĒJS

7318 12 Šķiedru GRIEZĒJS

7318 13 Šķiedru CIRTĒJS

7318 14 Šķiedru SMALCINĀTĀJS

7318 15 ADĪTĀJS

7318 16 AUDĒJS

7318 17 IESTATĪTĀJS

7318 18 TINĒJS

7318 19 Spoļu TĪRĪTĀJS

7318 20 MEZGLOTĀJS

7318 21 Mežģīņu DARINĀTĀJS

7318 22 KNIPELĒTĀJS

7318 23 TAMBORĒTĀJS

7318 24 Zvejas rīku IZGATAVOTĀJS

7318 25 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS

7319 01 FLORISTS

7319 02 Floristikas SPECIĀLISTS

7321 01 Iespieddarbu SALICĒJS

7321 02 Iespieddarbu MAKETĒTĀJS

7321 03 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS

7321 04 Iespiedformu IZGATAVOTĀJS

7321 05 Reproiekārtas OPERATORS

7321 06 Lāzergravēšanas OPERATORS

7321 07 BURTLICIS

7321 08 STEREOTIPISTS

7321 09 GRAVIERIS

7322 01 AUGSTSPIEDĒJS

7322 02 Ofseta IESPIEDĒJS

7322 03 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS

7322 04 FleksoIESPIEDĒJS

7322 05 SietSPIEDĒJS

7322 06 IESPIEDĒJS

7322 07 Iespiedmašīnas OPERATORS

7322 08 Audumu /apdrukāšanas iekārtas OPERATORS

7322 09 Digitālās iespiešanas OPERATORS

7322 10 Plēvju līmējamās iekārtas /iespiedmašīnas OPERATORS

7323 01 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS

7323 02 Gatavās produkcijas piegriešanas OPERATORS

7323 03 BROŠĒTĀJS

7323 04 Iesiešanas iekārtas OPERATORS

7323 05 Locīšanas iekārtas OPERATORS

7323 06 GRĀMATSĒJĒJS

7323 07 Grāmatu LABOTĀJS

7411 01 ELEKTRIĶIS

7411 02 ElektroMONTIERIS

7411 03 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS

7411 04 Apgaismes ELEKTRIĶIS

7411 05 BūvELEKTRIĶIS

7411 06 AutoELEKTRIĶIS

7411 07 Kuģa ELEKTRIĶIS

7412 01 ElektroATSLĒDZNIEKS

7412 02 Liftu elektroMEHĀNIĶIS

7412 03 Dzelzceļa elektroMONTIERIS

7412 04 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS

7412 05 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS

7412 06 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS

7412 07 Sakaru elektroMEHĀNIĶIS

7412 08 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS

7412 09 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7412 10 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS

7412 11 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7412 12 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)

7412 13 Pasažieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS

7413 01 Gaisa kabeļu LICĒJS

7413 02 Vadu VILCĒJS

7413 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS

7413 04 Telefona sakaru MEHĀNIĶIS

7413 05 Telegrāfa sakaru MEHĀNIĶIS

7413 06 LīnijSTRĀDNIEKS

7413 07 Pazemes kabeļu LICĒJS

7413 08 Lauku elektroMONTIERIS

7413 09 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS

7413 10 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS

7413 11 Kabeļu trašu UZRAUGS

7413 12 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS

7413 13 Kontakttīklu elektroMONTIERIS

7421 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS

7421 02 Elektronikas MONTĒTĀJS

7421 03 Signāliekārtu MONTĒTĀJS

7421 04 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS

7421 05 Radio MEHĀNIĶIS

7421 06 Televizoru MEHĀNIĶIS

7421 07 RadioELEKTRONIĶIS

7421 08 KinoMEHĀNIĶIS

7421 09 Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS

7421 10 Elektronikas REGULĒTĀJS

7422 01 Datortehnikas MEHĀNIĶIS

7422 02 Telefonu MEHĀNIĶIS

7422 03 Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS

7422 04 Telegrāfa MEHĀNIĶIS

7511 01 MIESNIEKS

7511 02 Zivju APSTRĀDĀTĀJS

7511 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS

7511 04 Gaļas IZCIRTĒJS

7511 05 Gaļas KULINĀRS

7511 06 Zivju KŪPINĀTĀJS

7511 07 Zivju KULINĀRS

7511 08 Desu IZGATAVOTĀJS

7511 09 Lopu KĀVĒJS

7512 01 MAIZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

7512 02 CEPĒJS

7512 03 DOZĒTĀJS

7512 04 FORMĒTĀJS

7512 05 MĪCĪTĀJS

7512 06 KONDITORS

7512 07 Mīklas GATAVOTĀJS

7512 08 Konfekšu RAŽOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.6.apakšnodaļā)

7512 09 MALĒJS

7512 10 KONDITORA PALĪGS

7512 11 Maizes un miltu konditorijas izstrādājumu SPECIĀLISTS

7513 01 Sviesta MEISTARS

7513 02 Siera IZGATAVOTĀJS

7513 03 Piena produktu ražošanas MEISTARS

7513 04 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS

7514 01 Augļu KONSERVĒTĀJS

7514 02 Sulas SPIEDĒJS

7514 03 Eļļas SPIEDĒJS

7514 04 VĀRĪTĀJS

7514 05 Dārzeņu KONSERVĒTĀJS

7514 06 ALDARIS

7514 07 VĪNDARIS

7515 01 ŠĶIROTĀJS

7515 02 DEGUSTĒTĀJS

7516 01 Tabakas STRĀDNIEKS

7521 01 Apaļkoku ŠĶIROTĀJS

7521 02 Zāģmateriālu ŽĀVĒTĀJS

7521 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS

7522 01 GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu

7522 02 Mēbeļu GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.26.apakšnodaļā)

7522 03 Transporta GALDNIEKS

7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.29.apakšnodaļā)

7522 05 GALDNIEKA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)

7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.8.apakšnodaļā)

7522 07 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS

7522 08 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS

7522 09 Laivu IZGATAVOTĀJS

7522 10 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7522 11 Koka INKRUSTATORS

7522 12 Parketa IZGATAVOTĀJS

7522 13 Zārku IZGATAVOTĀJS

7522 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS

7522 15 Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7523 01 Kokapstrādes darbmašīnu IESTATĪTĀJS

7523 02 Koka SLĪPĒTĀJS

7523 03 Koka ZĀĢĒTĀJS

7523 04 Koka URBĒJS

7523 05 Koka VIRPOTĀJS

7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbmašīnu OPERATORS

7523 07 Koksnes apstrādes virpas OPERATORS

7523 08 Koksnes liekšanas iekārtas OPERATORS

7523 09 Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS

7523 10 Koksnes kodināšanas iekārtas OPERATORS

7523 11 Koksnes apdares iekārtas OPERATORS

7523 12 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS

7523 13 Līmēšanas iekārtas OPERATORS

7523 14 Kokapstrādes OPERATORS

7523 15 Kokapstrādes pusautomātisko iekārtu OPERATORS

7523 16 Logu izgatavošanas OPERATORS

7523 17 BRIGADIERIS (kokapstrādē)

7531 01 ŠUVĒJS

7531 02 CEPURNIEKS

7531 03 DRĒBNIEKS

7531 04 MODISTS

7531 05 Kostīmu MEISTARS

7531 06 Dāmu apģērbu DRĒBNIEKS

7531 07 Kungu apģērbu DRĒBNIEKS

7531 08 Mīksto rotaļlietu IZGATAVOTĀJS

7531 09 Kažokādu DRĒBNIEKS

7532 01 LEKĀLISTS

7532 02 PIEGRIEZĒJS

7532 03 Piegriešanas izklātņu VEIDOTĀJS

7532 04 Modeļu IZGATAVOTĀJS

7532 05 Audumu KOMPLEKTĒTĀJS

7532 06 Audumu IZKLĀJĒJS

7532 07 Lekālu IZKLĀJĒJS

7533 01 Apģērbu ŠUVĒJS

7533 02 IZŠUVĒJS

7533 03 Pārsegu/ telšu IZGATAVOTĀJS

7533 04 MašīnIZŠUVĒJS

7533 05 Ādas apģērbu ŠUVĒJS

7533 06 Šūto izstrādājumu IZGATAVOTĀJS

7533 07 PalīgŠUVĒJS

7534 01 TAPSĒTĀJS

7534 02 Mēbeļu TAPSĒTĀJS

7534 03 Transportlīdzekļu TAPSĒTĀJS

7534 04 Matraču ŠUVĒJS

7534 05 Segu ŠUVĒJS

7535 01 ĀDMINIS

7535 02 Ādu ŠĶIROTĀJS

7535 03 Ādu MIECĒTĀJS

7535 04 Ādu ATGAĻOTĀJS

7535 05 Ādu KRĀSOTĀJS

7535 06 Kažokādu KRĀSOTĀJS

7535 07 Kažokādu IZSTRĀDĀTĀJS

7536 01 KURPNIEKS

7536 02 Apavu PIEGRIEZĒJS

7536 03 Apavu LĪMĒTĀJS

7536 04 Apavu KRĀSOTĀJS

7536 05 Modeļu apavu IZGATAVOTĀJS

7536 06 KURPNIEKA PALĪGS

7536 07 Apavu LABOTĀJS

7536 08 Apavu LABOTĀJA PALĪGS

7536 09 Koka apavu KURPNIEKS

7536 10 SEGLINIEKS

7541 01 ŪDENSLĪDĒJS

7541 02 Būvdarbu ŪDENSLĪDĒJS

7541 03 Glābšanas dienesta ŪDENSLĪDĒJS

7542 01 SPRIDZINĀTĀJS

7543 01 KONTROLIERIS

7543 02 DEFEKTOSKOPISTS

7543 03 IZMĒĢINĀTĀJS

7543 04 DOZIMETRISTS

7543 05 RADIOMETRISTS

7543 06 Sliežu DEFEKTOSKOPISTS

7543 07 Sliežu defektoskopijas BRIGADIERIS

7544 01 DEZINFEKTORS

7549 01 LABORANTS

 

8111 01 Karjera STRĀDNIEKS

8111 02 Paraugu NOŅĒMĒJS (karjeros)

8111 03 Nepārtrauktas darbības iekārtas OPERATORS

8111 04 Karjera ražošanas līnijas OPERATORS

8112 01 Akmens /apstrādes iekārtas OPERATORS

8112 02 Drupināšanas OPERATORS

8112 03 Šķirošanas OPERATORS

8112 04 Kaļķakmens smalcinātāja OPERATORS

8113 01 Aku /urbšanas OPERATORS

8113 02 Naftas un gāzes atradņu /urbšanas OPERATORS

8114 01 Betona ražošanas OPERATORS

8114 02 Cementa dzirnavu OPERATORS

8114 03 Cementa dzirnavu OPERATORA PALĪGS

8121 01 Rūdas un metāla kausēšanas krāsns OPERATORS

8121 02 Karstās apstrādes krāsns OPERATORS

8121 03 Termiskās apstrādes iekārtu OPERATORS

8121 04 Metāla stiepšanas iekārtas OPERATORS

8121 05 Liešanas iekārtas OPERATORS

8121 06 Velmēšanas stāva OPERATORS

8121 07 Metāla KAUSĒTĀJS

8122 01 ANODĒTĀJS

8122 02 CINKOTĀJS

8122 03 ALVOTĀJS

8122 04 ElektroPĀRKLĀJĒJS (galvanizētājs)

8122 05 Attaukošanas OPERATORS

8122 06 Kodināšanas OPERATORS

8122 07 Metāla krāsošanas OPERATORS

8122 08 Oksidēšanas OPERATORS

8122 09 Metāla pulverizēšanas OPERATORS

8122 10 Metāla /smilšstrūklas iekārtas OPERATORS

8131 01 Ķīmisko vielu /malšanas iekārtas OPERATORS

8131 02 Ķīmisko vielu /pulverizēšanas iekārtas OPERATORS

8131 03 Apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8131 04 Ķīmisko procesu /autoklāva OPERATORS

8131 05 Asfaltbetona gatavošanas iekārtas OPERATORS

8131 06 Bitumena gatavošanas iekārtas OPERATORS

8131 07 Rotējošās krāsns OPERATORS

8131 08 Rotējošās krāsns OPERATORA PALĪGS

8131 09 Termoķīmiskās apstrādes iekārtas OPERATORS

8131 10 Ķīmisko vielu /centrbēdzes separatora OPERATORS

8131 11 Ķīmisko vielu /ekstraktu pagatavošanas OPERATORS

8131 12 Naftas produktu /pārsūknēšanas OPERATORS

8131 13 Smaržu /destilēšanas iekārtas OPERATORS

8131 14 Farmaceitiskās produkcijas ražošanas OPERATORS

8131 15 Mazgāšanas līdzekļu ražošanas OPERATORS

8131 16 Tualetes piederumu ražošanas OPERATORS

8131 17 Ķīmisko /šķīdumu sagatavošanas OPERATORS

8132 01 FOTOGRĀFS

8132 02 Fotogrāfiju /iespiedmašīnas OPERATORS

8141 01 Gumijas /veidošanas OPERATORS

8141 02 Gumijas /apstrādes OPERATORS

8141 03 Gumijas /ražošanas OPERATORS

8141 04 Gumijas /karstās presēšanas OPERATORS

8141 05 Riepu /restaurācijas (apstrādes) OPERATORS

8141 06 Gumijas izstrādājumu /vulkanizācijas OPERATORS

8141 07 VULKANIZĒTĀJS

8142 01 Veidošanas OPERATORS

8142 02 Plastmasas karstās presēšanas OPERATORS

8142 03 Spiedliešanas OPERATORS

8142 04 Celofāna, polietilēna /iesaiņojuma ražošanas OPERATORS

8142 05 Plastikāta pudeļu izpūšanas OPERATORS

8143 01 Papīra un kartona piegriešanas OPERATORS

8143 02 Kartona /izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8143 03 Papīra /izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8151 01 Tekstilšķiedru apstrādes OPERATORS

8151 02 Šķiedru gatavošanas OPERATORS

8151 03 Sintētisko šķiedru apstrādes OPERATORS

8151 04 Diegu un dzijas /vērpšanas iekārtas OPERATORS

8151 05 Diegu VĒRĒJS (tekstiliekārtās)

8151 06 Spoļu LICĒJS

8151 07 Šķērēšanas iekārtas OPERATORS

8151 08 Kāršanas iekārtas OPERATORS

8151 09 Ķemmēšanas iekārtas OPERATORS

8151 10 Priekšvērpšanas iekārtas OPERATORS

8151 11 Spolēšanas iekārtas OPERATORS

8151 12 Dublēšanas iekārtas OPERATORS

8151 13 Grodošanas iekārtas OPERATORS

8151 14 ŠĶETERĒTĀJS

8151 15 Teksturēšanas OPERATORS

8151 16 Apvīšanas iekārtas OPERATORS

8152 01 Aušanas OPERATORS

8152 02 Izšūšanas OPERATORS

8152 03 Adīšanas OPERATORS

8153 01 Šūšanas iekārtu OPERATORS

8153 02 Izšūšanas iekārtu OPERATORS

8154 01 Tekstilprodukcijas balināšanas OPERATORS

8154 02 Ķīmiskās tīrīšanas OPERATORS

8154 03 Žāvēšanas OPERATORS

8154 04 Krāsošanas OPERATORS

8154 05 Gludināšanas OPERATORS

8154 06 Ūdensnecaurlaidīgu audumu ražošanas OPERATORS

8154 07 Tvaikošanas OPERATORS

8154 08 Ķīmisko šķidrumu un krāsu SAGATAVOTĀJS

8154 09 Ķīmiskās apstrādes OPERATORS

8155 01 Jēlādas apstrādes OPERATORS

8156 01 Apavu ražošanas iekārtas OPERATORS

8156 02 Ādas izstrādājumu ražošanas OPERATORS

8157 01 Mazgāšanas OPERATORS

8157 02 Veļas mazgājamās mašīnas OPERATORS

8159 01 Dalīšanas mašīnas OPERATORS

8160 01 Pārtikas produktu ražošanas OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.9.apakšnodaļā)

8160 02 Olu šķirošanas, iesaiņošanas, marķēšanas un iepakošanas iekārtu OPERATORS

8160 03 Piena produktu ražošanas iekārtu OPERATORS

8160 04 Zivju apstrādes iekārtu OPERATORS

8160 05 Gaļas apstrādes iekārtu OPERATORS

8160 06 Maiznīcas produkcijas ražošanas iekārtu OPERATORS

8160 07 Maizes cepšanas iekārtu OPERATORS

8160 08 Šokolādes ražošanas iekārtu OPERATORS

8160 09 Graudu apstrādes OPERATORS

8160 10 Alus, vīna un citu dzērienu ražošanas iekārtu OPERATORS

8160 11 Graudu kaltēšanas iekārtu OPERATORS

8171 01 Ražošanas iekārtas OPERATORS

8171 02 Virsmas apdares iekārtas OPERATORS

8171 03 Papīra žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8171 04 Impregnēšanas iekārtas OPERATORS

8172 01 Mizošanas iekārtas OPERATORS

8172 02 Koksnes drupināšanas iekārtas OPERATORS

8172 03 Šķeldas smalcināšanas OPERATORS

8172 04 Granulu ražošanas OPERATORS

8172 05 Kokzāģētavas OPERATORS

8172 06 Lentzāģa OPERATORS

8172 07 Gatera MAŠĪNISTS

8172 08 Finieru lobīšanas OPERATORS

8172 09 Zāģēšanas OPERATORS

8172 10 Koksnes žāvēšanas iekārtas OPERATORS

8172 11 Šķirošanas līnijas OPERATORS

8172 12 Preses OPERATORS

8172 13 Zāģmateriālu ražošanas OPERATORS

8172 14 Finieru frēzēšanas OPERATORS

8172 15 Finieru saaudzēšanas OPERATORS

8172 16 Finieru piegriešanas OPERATORS

8172 17 Finieru labošanas /līnijas OPERATORS

8172 18 Finieru paku savākšanas /līnijas OPERATORS

8172 19 Līmes sagatavošanas un formēšanas līnijas OPERATORS

8172 20 Laminēšanas OPERATORS

8172 21 Koksnes slīpēšanas /līnijas OPERATORS

8181 01 Ķieģeļu un dakstiņu /apdedzināšanas krāsns OPERATORS

8181 02 Stikla un keramikas maisīšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS

8181 03 Stikla un keramikas malšanas iekārtas /ražošanas OPERATORS

8181 04 Māla /ražošanas OPERATORS

8181 05 Stikla šķiedras /ražošanas OPERATORS

8181 06 Keramikas GLAZĒTĀJS

8181 07 Stikla apstrādes līnijas OPERATORS

8182 01 Rūpnīcas /katlu KURINĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.10.apakšnodaļā)

8182 02 Tvaika mašīnas OPERATORS

8182 03 Katlu MAŠĪNISTS

8182 04 Apkures /krāšņu KURINĀTĀJS

8182 05 Siltumtīklu OPERATORS

8182 06 Turbīnu iekārtu OPERATORS

8182 07 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS

8182 08 Filtrēšanas OPERATORS

8182 09 Notekūdeņu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS

8182 10 Rezervuāra OPERATORS

8182 11 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS

8182 12 Ūdens pārstrādes OPERATORS

8182 13 Apkures iekārtas OPERATORS

8182 14 Gazificēto krāšņu OPERATORS

8182 15 Gāzes OPERATORS (krematorijā)

8183 01 Aizvākošanas iekārtas OPERATORS

8183 02 Cauruļu izolēšanas iekārtas OPERATORS

8183 03 Etiķešu līmēšanas OPERATORS

8183 04 Saiņošanas OPERATORS

8183 05 Marķēšanas iekārtas OPERATORS

8183 06 Konteineru /pildīšanas iekārtas OPERATORS

8183 07 Pudeļu uzpildes OPERATORS

8183 08 Robota OPERATORS

8189 01 Presēšanas iekārtas OPERATORS

8189 02 Šķidrumu iekārtas OPERATORS

8189 03 Sniega ģeneratoru OPERATORS

8189 04 Vagonu mazgāšanas mašīnas OPERATORS

8211 01 Rūpniecisko iekārtu MONTIERIS

8211 02 Montāžas darbu ATSLĒDZNIEKS

8211 03 Sliežu ceļu MONTIERIS

8212 01 Elektroiekārtu MONTIERIS

8212 02 Uztīšanas iekārtas MONTIERIS

8212 03 AKUMULATORISTS

8212 04 Audiovideoiekārtu MONTIERIS

8212 05 Elektronisko iekārtu MONTIERIS

8219 01 Metāla /mēbeļu MONTIERIS

8219 02 Metāla izstrādājumu MONTIERIS

8219 03 Plastmasas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219 04 Gumijas izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219 05 Koka izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219 06 Koka /mēbeļu KOMPLEKTĒTĀJS

8219 07 Kartona izstrādājumu KOMPLEKTĒTĀJS

8219 08 Kompozīto ražojumu MONTIERIS

8311 04 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 05 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 06 Vilces līdzekļa VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 07 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 08 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 09 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 10 Dīzeļlokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 11 Dīzeļvilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 12 Elektrovilciena VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 13 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 14 Dīzeļvilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 15 Elektrovilciena VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 16 Sliežu motortransporta VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 17 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORS (MAŠĪNISTS)

8311 18 Dzelzceļa nepašgājējas mašīnas un to sastāvu OPERATORA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 19 Vilces līdzekļa VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 20 Sliežu motortransporta VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8311 21 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJA (MAŠĪNISTA) PALĪGS

8311 22 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS)

8311 23 Tvaika lokomotīves VADĪTĀJS (MAŠĪNISTS) INSTRUKTORS

8312 01 Dzelzceļa PĀRMIJNIEKS

8312 02 Vilcienu SASTĀDĪTĀJS

8312 03 Vilcienu SARGS

8312 04 Dzelzceļa SIGNALIZĒTĀJS

8312 05 Dzelzceļa šķirošanas DEŽURANTS

8312 06 Dzelzceļa pārbrauktuves DEŽURANTS

8312 07 Vagonu APSKATĪTĀJS (remontētājs)

8312 08 Vagonu parka DEŽURANTS

8312 09 Līnijas dzelzceļa stacijas DEŽURANTS

8312 10 Vilcienu PIEŅĒMĒJS

8312 11 Kravas vilcienu KONDUKTORS

8312 12 Vilcienu SASTĀDĪTĀJA PALĪGS

8312 13 Vagonu kustības ātruma REGULĒTĀJS

8312 14 Ritošā sastāva EKIPĒTĀJS

8312 15 Vilcienu KONDUKTORS

8321 01 Sakaru MOTOCIKLISTS

8321 02 Motocikla VADĪTĀJS

8322 01 Automobiļa VADĪTĀJS

8322 02 Furgona VADĪTĀJS

8322 03 Sanitārautomobiļa VADĪTĀJS

8322 04 Mazietilpīga kravas automobiļa VADĪTĀJS

8322 05 Taksometra VADĪTĀJS

8322 06 Mikroautobusa VADĪTĀJS

8331 01 Autobusa VADĪTĀJS

8331 02 Tramvaja VADĪTĀJS

8331 03 Trolejbusa VADĪTĀJS

8331 04 Autobusa, trolejbusa un tramvaja VADĪTĀJS (MANEVRĒTĀJS)

8332 01 Atkritumvedēja VADĪTĀJS

8332 02 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu VADĪTĀJS

8332 03 Kravas automobiļa VADĪTĀJS

8332 04 Paškrāvēja /automobiļa VADĪTĀJS

8332 05 Vilcējautomobiļa VADĪTĀJS

8332 06 Ielu laistīšanas /automobiļa VADĪTĀJS

8332 07 Ielu kaisīšanas /automobiļa VADĪTĀJS

8332 08 Specializētā /automobiļa VADĪTĀJS

8332 09 Mehāniskā transportlīdzekļa VADĪTĀJS

8332 10 Betona maisītāja /sūkņa VADĪTĀJS

8332 11 Ledus atjaunošanas mašīnas VADĪTĀJS

8341 01 Kombaina VADĪTĀJS

8341 02 Lauksaimniecības mašīnu OPERATORS

8341 03 Meža mašīnu OPERATORS

8341 04 Baļķvedēja VADĪTĀJS

8341 05 Traktora VADĪTĀJS

8341 06 Traktortehnikas VADĪTĀJS

8341 07 Mežizstrādes tehnikas VADĪTĀJS

8342 01 Bagarēšanas mašīnu OPERATORS

8342 02 Betona ieklājēja VADĪTĀJS

8342 03 Betona ieklājēja OPERATORS

8342 04 Asfaltēšanas ieklājēja VADĪTĀJS

8342 05 Asfalta ieklājēja OPERATORS

8342 06 Zemes urbšanas mašīnu OPERATORS (celtniecībā)

8342 07 Buldozera VADĪTĀJS

8342 08 Pamatu veltņa VADĪTĀJS

8342 09 Asfalta veltņa VADĪTĀJS

8342 10 Ekskavatora VADĪTĀJS

8342 11 Kūdras ieguves mašīnas MAŠĪNISTS

8342 12 Pāļdziņa VADĪTĀJS

8342 13 Gudronatora VADĪTĀJS

8342 14 Autogreidera VADĪTĀJS

8342 15 Sliežu ceļa mašīnu IESTATĪTĀJS

8342 16 Ceļa frēzes VADĪTĀJS

8342 17 Ceļa frēzes OPERATORS

8342 18 Pašgājēja iekrāvēja VADĪTĀJS

8342 19 Bruģēšanas mašīnas VADĪTĀJS

8342 20 Ceļu marķēšanas mašīnas VADĪTĀJS

8342 21 Citas speciālās pašgājējtehnikas VADĪTĀJS

8342 22 Zemessmēlēja VADĪTĀJS

8343 01 Celtņa OPERATORS

8343 02 Elevatora OPERATORS

8343 03 Eskalatora OPERATORS

8343 04 Kuģa /celtņa OPERATORS

8343 05 Vinčas OPERATORS

8343 06 Autoceltņa /automobiļa VADĪTĀJS

8343 07 Transportiera APKALPOTĀJS

8343 08 Pacēlāja MAŠĪNISTS

8343 09 Iekraušanas iekārtas APKALPOTĀJS

8343 10 Hidrokrāvēja MAŠĪNISTS

8343 11 Metalurģiskās iekārtas /celtņa OPERATORS

8343 12 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJS

8343 13 Dzelzceļa celtņa VADĪTĀJA PALĪGS

8343 14 DOKERS

8343 15 DOKERU BRIGADIERIS

8344 01 Lifta /platformas OPERATORS

8344 02 Autokrāvēja VADĪTĀJS

8344 03 Elektrokrāvēja OPERATORS

8344 04 Elektrokāra VADĪTĀJS

8344 05 Lidostas KRĀVĒJS

8350 01 BOCMANIS

8350 02 Kuģa BOCMANIS (iekšlietu jomā)

8350 03 Kuģa MATROZIS

8350 04 Iekšējo ūdeņu kuģa MATROZIS

8350 05 MATROZIS MOTORISTS

8350 06 Kuģa MOTORISTS

8350 07 Kuģa sūkņu MAŠĪNISTS

8350 08 Kuģa SIGNALIZĒTĀJS (iekšlietu jomā)

 

9111 01 MĀJKALPOTĀJS

9112 01 APKOPĒJS

9112 02 TĪRĪTĀJS (roku darba)

9112 03 Viesnīcas ISTABENIS

9121 01 Veļas MAZGĀTĀJS

9121 02 Veļas GLUDINĀTĀJS

9121 03 Veļas PĀRZINIS

9121 04 TĪRĪTĀJS (ķīmiskajā tīrīšanā)

9122 01 Transportlīdzekļu TĪRĪTĀJS

9122 02 Automobiļu MAZGĀTĀJS

9123 01 Logu /vitrīnu stiklu MAZGĀTĀJS

9129 01 Trauku MAZGĀTĀJS

9129 02 MAZGĀTĀJS (roku darba)

9129 03 TĪRĪTĀJS

9211 01 Saimniecības STRĀDNIEKS

9211 02 Sezonas lauksaimniecības STRĀDNIEKS

9212 01 ZIRGKOPĒJS

9212 02 LOPKOPĒJS

9212 03 SLAUCĒJS

9213 01 Lauksaimniecības /fermas STRĀDNIEKS

9213 02 Lauksaimniecības palīgSTRĀDNIEKS

9214 01 Dārzniecības STRĀDNIEKS

9214 02 Siltumnīcas STRĀDNIEKS

9214 03 Labiekārtošanas STRĀDNIEKS

9215 01 Mežsaimniecības STRĀDNIEKS

9216 01 Zivsaimniecības STRĀDNIEKS

9216 02 Akvakultūras STRĀDNIEKS

9311 01 Kūdras ieguves palīgSTRĀDNIEKS

9312 01 Ceļa būves palīgSTRĀDNIEKS

9312 02 Dzelzceļa STRĀDNIEKS

9312 03 APGAITNIEKS

9312 04 Inženiertehnisko būvju remonta STRĀDNIEKS

9312 05 Ceļa marķējumu KRĀSOTĀJS

9312 06 ASFALTĒTĀJS

9313 01 BūvSTRĀDNIEKS

9313 02 RemontSTRĀDNIEKS

9321 01 IESAIŅOTĀJS (roku darba)

9321 02 KOMPLEKTĒTĀJS (IESAIŅOTĀJS)

9321 03 KOMPLEKTĒTĀJS

9329 01 ŠĶIROTĀJS (roku darba)

9329 02 MONTĒTĀJS (roku darba)

9329 03 Izejvielu SAGATAVOTĀJS

9329 04 Produkcijas NOŅĒMĒJS (no mašīnas)

9329 05 Spoļu ATTINĒJS (roku darba)

9329 06 Karstā metāla NOVĀCĒJS (no velmēšanas stāva)

9329 07 Iespieddarbu pēcapstrādes STRĀDNIEKS (roku darba)

9329 08 Ceha STRĀDNIEKS

9329 09 PalīgSTRĀDNIEKS

9329 10 Izstrādājumu MARĶĒTĀJS

9329 11 Naftas produktu LĒJĒJS

9329 12 Naftas produktu PIEŅĒMĒJS

9329 13 Slēpošanas un snovborda inventāra apkopes STRĀDNIEKS

9329 14 SPOLĒTĀJS (roku darba)

9329 15 Elektroiekārtu izolācijas SAGATAVOTĀJS

9331 01 VeloRIKŠA

9332 01 KUČIERIS

9333 01 KRĀVĒJS (roku darba)

9333 02 STROPĒTĀJS

9333 03 REKVIZITORS

9333 04 Skatuves STRĀDNIEKS

9333 05 Transporta STRĀDNIEKS

9333 06 Noliktavas STRĀDNIEKS

9333 07 SIGNALIZĒTĀJS

9333 08 Tehniskais STRĀDNIEKS

9333 09 RATIŅSTŪMĒJS (lielveikalos)

9334 01 Preču IZVIETOTĀJS

9334 02 Tirdzniecības zāles DARBINIEKS

9411 01 Ātrās ēdināšanas STRĀDNIEKS

9412 01 PAVĀRA PALĪGS

9412 02 Virtuves DARBINIEKS

9412 03 Zivju VĒRĒJS (roku darbs)

9412 04 Zivju RETINĀTĀJS (roku darbs)

9412 05 Šprotu PAKOTĀJS (roku darbs)

9510 01 Apavu TĪRĪTĀJS

9510 02 Plakātu LĪMĒTĀJS

9510 03 Automašīnu logu MAZGĀTĀJS

9520 01 Laikrakstu PĀRDEVĒJS

9520 02 Preču IZNĒSĀTĀJS

9520 03 KOLPORTIERIS

9520 04 Teātra programmu PĀRDEVĒJS

9611 01 Atkritumu SAVĀCĒJS

9611 02 Izgāztuves DEŽURANTS

9612 01 Atkritumu ŠĶIROTĀJS

9612 02 Otrreizējo izejvielu ŠĶIROTĀJS

9613 01 SĒTNIEKS

9613 02 Ielu SLAUCĪTĀJS

9613 03 Dzīvnieku ĶĒRĀJS

9621 01 KURJERS

9621 02 Preču PIEGĀDĀTĀJS

9622 01 Gadījuma darbu STRĀDNIEKS

9623 01 Naudas automātu kontrolKASIERIS

9623 02 Uzskaites rādījumu REĢISTRĒTĀJS

9624 01 Malkas SAGĀDĀTĀJS

9624 02 Ūdens SAGĀDĀTĀJS

9629 01 ŠVEICARS

9629 02 Biļešu KONTROLIERIS

9629 03 GARDEROBISTS

9629 04 Ēkas UZRAUGS

9629 05 Ēkas DEŽURANTS

9629 06 Muzeja izstāžu un ekspozīciju zāļu UZRAUGS

9629 07 Ēkas un teritorijas UZRAUGS

9629 08 Meža un pļavas veltes VĀCĒJS