Lai vieglāk atrastu vajadzīgo sadaļu, speižiet CTRL + F uz Jūsu klaviatūras!

LAUKSAIMNIECĪBA, MEŽSAIMNIECĪBA UN ZIVSAIMNIECĪBA

 01 Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības

01.1 Viengadīgo kultūru audzēšana

01.11 Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana

01.12 Rīsu audzēšana

01.13 Dārzeņu audzēšana

01.14 Cukurniedru audzēšana

01.15 Tabakas audzēšana

01.16 Šķiedraugu audzēšana

01.19 Citu viengadīgo kultūru audzēšana

01.2 Daudzgadīgo kultūru audzēšana

01.21 Vīnogu audzēšana

01.22 Tropu un subtropu augļu audzēšana

01.23 Citrusaugļu audzēšana

01.24 Sēkleņu un kauleņu audzēšana

01.25 Citu koku un krūmu augļu un riekstu audzēšana

01.26 Eļļas augu audzēšana

01.27 Dzērienu ražošanā izmantojamo kultūru audzēšana

01.28 Garšaugu, aromātisko un ārstniecisko augu audzēšana

01.29 Citu daudzgadīgo kultūru audzēšana

01.3 Augu pavairošana

01.30 Augu pavairošana

01.4 Lopkopība

01.41 Piena lopkopība

01.42 Citu liellopu audzēšana

01.43 Zirgu un zirgu dzimtas dzīvnieku audzēšana

01.44 Kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku audzēšana

01.45 Aitu un kazu audzēšana

01.46 Cūkkopība

01.47 Putnkopība

01.49 Citu dzīvnieku audzēšana

01.5 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

01.50 Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība)

01.6 Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas

01.61 Augkopības papilddarbības

01.62 Lopkopības papilddarbības

01.63 Palīgdarbības pēc ražas novākšanas

01.64 Sēklu apstrāde sējai

01.7 Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

01.70 Medniecība un ar to saistītās palīgdarbības

02 Mežsaimniecība un mežizstrāde

02.1 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

02.10 Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības

02.2 Mežizstrāde

02.20 Mežizstrāde

02.3 Meža produktu vākšana

02.30 Meža produktu vākšana

02.4 Mežsaimniecības palīgdarbības

02.40 Mežsaimniecības palīgdarbības

03 Zivsaimniecība

03.1 Zvejniecība

03.11 Jūras zvejniecība

03.12 Saldūdens zvejniecība

03.2 Akvakultūra

03.21 Jūras akvakultūra

03.22 Saldūdens akvakultūra

IEGUVES RŪPNIECĪBA UN KARJERU IZSTRĀDE

05 Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve

05.1 Akmeņogļu ieguve

05.10 Akmeņogļu ieguve

05.2 Brūnogļu (lignīta) ieguve

05.20 Brūnogļu (lignīta) ieguve

06 Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve

06.1 Jēlnaftas ieguve

06.10 Jēlnaftas ieguve

06.2 Dabasgāzes ieguve

06.20 Dabasgāzes ieguve

07 Metāla rūdu ieguve

07.1 Dzelzsrūdu ieguve

07.10 Dzelzsrūdu ieguve

07.2 Krāsaino metālu rūdu ieguve

07.21 Urāna un torija rūdu ieguve

07.29 Citu krāsaino metālu rūdu ieguve

08 Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

08.1 Akmeņu, smilšu un māla ieguve

08.11 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu ieguve, kaļķakmens, ģipša, krīta un slānekļa ieguve

08.12 Grants un smilts karjeru izstrāde;māla un kaolīna ieguve

08.9 Citur neklasificēta ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

08.91 Ķimikāliju un minerālmēslu ražošanā izmantojamo minerālu ieguve

08.92 Kūdras ieguve

08.93 Sāls ieguve

08.99 Citur neklasificēta pārējā ieguves rūpniecība

09 Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

09.1 Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības

09.10 Ar naftas un dabas gāzes ieguvi saistītās palīgdarbības

09.9 Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

09.90 Ar pārējo ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības

APSTRĀDES RŪPNIECĪBA

10 Pārtikas produktu ražošana

10.1 Gaļas un gaļas produktu ražošana, pārstrāde un konservēšana

10.11 Gaļas pārstrāde un konservēšana

10.12 Mājputnu gaļas pārstrāde un konservēšana

10.13 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana

10.2 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

10.20 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana

10.3 Augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

10.31 Kartupeļu pārstrāde

10.32 Augļu un dārzeņu sulas ražošana

10.39 Cita veida augļu un dārzeņu pārstrāde un konservēšana

10.4 Augu un dzīvnieku eļļu un tauku ražošana

10.41 Eļļu un tauku ražošana

10.42 Margarīna un līdzīgu pārtikas tauku ražošana

10.5 Piena produktu ražošana

10.51 Piena pārstrāde un siera ražošana

10.52 Saldējuma ražošana

10.6 Graudu malšanas produktu, cietes un cietes produktu ražošana

10.61 Graudu malšanas produktu ražošana

10.62 Cietes un cietes produktu ražošana

10.7 Konditorejas un miltu izstrādājumu ražošana

10.71 Maizes ražošana;svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana

10.72 Sausiņu un cepumu ražošana;ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana

10.73 Makaronu, nūdeļu, kuskusa un līdzīgu miltu izstrādājumu ražošana

10.8 Citu pārtikas produktu ražošana

10.81 Cukura ražošana

10.82 Kakao, šokolādes, konfekšu un citu cukuroto konditorejas izstrādājumu ražošana

10.83 Tējas un kafijas pārstrāde

10.84 Garšvielu un piedevu ražošana

10.85 Gatavu ēdienu ražošana

10.86 Homogenizēto un diētisko pārtikas produktu ražošana

10.89 Pārējo citur neklasificētu pārtikas produktu ražošana

10.9 Dzīvnieku barības ražošana

10.91 Lauksaimniecības dzīvnieku barības ražošana

10.92 Mājdzīvnieku barības ražošana

11 Dzērienu ražošana

11.0 Dzērienu ražošana

11.01 Spirtu destilēšana, rektificēšana un maisīšana

11.02 Vīnu ražošana no vīnogām

11.03 Sidra un citu augļu vīnu ražošana

11.04 Citu nedestilētu dzērienu ražošana no raudzētām izejvielām

11.05 Alus ražošana

11.06 Iesala ražošana

11.07 Bezalkohola dzērienu ražošana;minerālūdeņu un pudelēs iepildītu citu ūdeņu ražošana

12 Tabakas izstrādājumu ražošana

12.0 Tabakas izstrādājumu ražošana

12.00 Tabakas izstrādājumu ražošana

13 Tekstilizstrādājumu ražošana

13.1 Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

13.10 Tekstilšķiedru sagatavošana un vērpšana

13.2 Tekstilmateriālu aušana

13.20 Tekstilmateriālu aušana

13.3 Tekstilmateriālu apdare

13.30 Tekstilmateriālu apdare

13.9 Pārējo tekstilizstrādājumu ražošana

13.91 Adīto un tamborēto audumu ražošana

13.92 Gatavo tekstilizstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

13.93 Paklāju un grīdsegu ražošana

13.94 Tauvu, virvju, auklu un tīklu ražošana

13.95 Neaustu drānu un to izstrādājumu ražošana, izņemot apģērbu

13.96 Tehniski un rūpnieciski izmantojamu tekstilmateriālu ražošana

13.99 Citur neklasificētu tekstilizstrādājumu ražošana

14 Apģērbu ražošana

14.1 Apģērbu ražošana, izņemot kažokādu apģērbu

14.11 Ādas apģērbu ražošana

14.12 Darba apģērbu ražošana

14.13 Pārējo virsdrēbju ražošana

14.14 Apakšveļas ražošana

14.19 Cita veida apģērbu un apģērbu piederumu ražošana

14.2 Kažokādu izstrādājumu ražošana

14.20 Kažokādu izstrādājumu ražošana

14.3 Trikotāžas izstrādājumu ražošana

14.31 Trikotāžas zeķu ražošana

14.39 Pārējo trikotāžas izstrādājumu ražošana

15 Ādas un ādas izstrādājumu ražošana

15.1 Ādu miecēšana un apstrāde;ceļojuma piederumu, somu un zirglietu piederumu ražošana;kažokādu apstrāde un krāsošana

15.11 Ādu miecēšana un apstrāde;kažokādu apstrāde un krāsošana

15.12 Ceļojuma piederumu, somu un līdzīgu izstrādājumu, zirglietu piederumu ražošana

15.2 Apavu ražošana

15.20 Apavu ražošana

16 Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles;salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16.1 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

16.10 Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana

16.2 Koka, korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

16.21 Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana

16.22 Parketa paneļu ražošana

16.23 Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana

16.24 Koka taras ražošana

16.29 Pārējo koka izstrādājumu ražošana;korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana

17 Papīra un papīra izstrādājumu ražošana

17.1 Celulozes, papīra un kartona ražošana

17.11 Celulozes (papīrmasas) ražošana

17.12 Papīra un kartona ražošana

17.2 Papīra un kartona izstrādājumu ražošana

17.21 Gofrētā papīra un kartona ražošana;papīra un kartona taras ražošana

17.22 Sadzīves, higiēnisko priekšmetu un tualetes piederumu ražošana

17.23 Rakstāmpapīra ražošana

17.24 Tapešu ražošana

17.29 Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana

18 Poligrāfija un ierakstu reproducēšana

18.1 Poligrāfija un ar to saistītas palīgdarbības

18.11 Laikrakstu iespiešana

18.12 Cita veida izdevumu iespiešana

18.13 Salikšana un iespiedformu izgatavošana

18.14 Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības

18.2 Ierakstu reproducēšana

18.20 Ierakstu reproducēšana

19 Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana

19.1 Koksēšanas produktu ražošana

19.10 Koksēšanas produktu ražošana

19.2 Naftas pārstrādes produktu ražošana

19.20 Naftas pārstrādes produktu ražošana

20 Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana

20.1 Ķīmisko pamatvielu, minerālmēslu un slāpekļa savienojumu, plastmasu un sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstādes formās

20.11 Rūpniecisko gāzu ražošana

20.12 Krāsvielu un pigmentu ražošana

20.13 Pārējo neorganisko ķīmisko pamatvielu ražošana

20.14 Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana

20.15 Minerālmēslu un slāpekļa savienojumu ražošana

20.16 Plastmasu ražošana pirmapstrādes formās

20.17 Sintētiskā kaučuka ražošana pirmapstrādes formās

20.2 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

20.20 Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana

20.3 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

20.30 Krāsu, laku un līdzīgu pārklājumu, tipogrāfijas krāsu un mastikas ražošana

20.4 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu, smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

20.41 Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana

20.42 Smaržu un kosmētisko līdzekļu ražošana

20.5 Pārējo ķīmisko vielu ražošana

20.51 Sprāgstvielu ražošana

20.52 Līmju ražošana

20.53 Ēterisko eļļu ražošana

20.59 Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana

20.6 Sintētisko šķiedru ražošana

20.60 Sintētisko šķiedru ražošana

21 Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

21.1 Farmaceitisko pamatvielu ražošana

21.10 Farmaceitisko pamatvielu ražošana

21.2 Farmaceitisko preparātu ražošana

21.20 Farmaceitisko preparātu ražošana

22 Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

22.1 Gumijas izstrādājumu ražošana

22.11 Gumijas riepu un kameru ražošana;gumijas riepu protektoru atjaunošana

22.19 Citu gumijas izstrādājumu ražošana

22.2 Plastmasas izstrādājumu ražošana

22.21 Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana

22.22 Plastmasas iepakojuma ražošana

22.23 Plastmasas būvelementu ražošana

22.29 Citu plastmasas izstrādājumu ražošana

23 Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.1 Stikla un stikla izstrādājumu ražošana

23.11 Lokšņu stikla ražošana

23.12 Lokšņu stikla formēšana un apstrāde

23.13 Dobo stikla izstrādājumu ražošana

23.14 Stikla šķiedras ražošana

23.19 Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus

23.2 Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.20 Ugunsizturīgo nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.3 Keramikas būvmateriālu ražošana

23.31 Keramikas flīžu un plākšņu ražošana

23.32 Māla ķieģeļu, flīžu un citu apdedzināto būvmateriālu ražošana

23.4 Citu porcelāna un keramikas izstrādājumu ražošana

23.41 Sadzīves un dekoratīvo keramikas izstrādājumu ražošana

23.42 Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

23.43 Keramikas izolatoru un izolācijas armatūras ražošana

23.44 Citu tehnisko keramikas izstrādājumu ražošana

23.49 Cita veida keramikas izstrādājumu ražošana

23.5 Cementa, kaļķa un ģipša ražošana

23.51 Cementa ražošana

23.52 Kaļķa un ģipša ražošana

23.6 Betona, cementa un ģipša izstrādājumu ražošana

23.61 Būvniecībai paredzēto betona izstrādājumu ražošana

23.62 Būvniecībai paredzēto ģipša izstrādājumu ražošana

23.63 Gatavo betona maisījumu ražošana

23.64 Javu ražošana

23.65 Šķiedru cementa izstrādājumu ražošana

23.69 Citu betona, ģipša un cementa izstrādājumu ražošana

23.7 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

23.70 Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde

23.9 Abrazīvo izstrādājumu un citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

23.91 Abrazīvo izstrādājumu ražošana

23.99 Citur neklasificētu nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana

24 Metālu ražošana

24.1 Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

24.10 Čuguna, tērauda un dzelzs sakausējumu ražošana

24.2 Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

24.20 Tērauda cauruļu, dobu profilu un to savienojumu ražošana

24.3 Tērauda pirmapstrādes izstrādājumu ražošana

24.31 Aukstā vilkšana

24.32 Šauru slokšņu aukstā velmēšana

24.33 Aukstā formēšana vai locīšana

24.34 Stiepļu vilkšana

24.4 Cēlmetālu un citu krāsaino metālu ražošana

24.41 Cēlmetālu ražošana

24.42 Alumīnija ražošana

24.43 Svina, cinka un alvas ražošana

24.44 Vara ražošana

24.45 Citu krāsaino metālu ražošana

24.46 Kodoldegvielas ražošana

24.5 Metālu liešana

24.51 Čuguna liešana

24.52 Tērauda liešana

24.53 Vieglo metālu liešana

24.54 Citu krāsaino metālu liešana

25 Gatavo metālizstrādājumu ražošana, izņemot mašīnas un iekārtas

25.1 Metāla konstrukciju ražošana

25.11 Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana

25.12 Metāla durvju un logu ražošana

25.2 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana

25.21 Centrālapkures radiatoru un katlu ražošana

25.29 Metāla cisternu, rezervuāru un tilpņu ražošana

25.3 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

25.30 Tvaika ģeneratoru ražošana, izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus

25.4 Ieroču un munīcijas ražošana

25.40 Ieroču un munīcijas ražošana

25.5 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana;pulvermetalurģija

25.50 Metāla kalšana, presēšana, štancēšana un velmēšana;pulvermetalurģija

25.6 Metālu mehāniskā apstrāde;virsmas apstrāde un pārklāšana

25.61 Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana

25.62 Mehāniskā apstrāde

25.7 Galda piederumu, darbarīku un metāla izstrādājumu ražošana

25.71 Galda piederumu ražošana

25.72 Slēdzeņu un eņģu ražošana

25.73 Darbarīku ražošana

25.9 Pārējo gatavo metālizstrādājumu ražošana

25.91 Cilindrisku metāla trauku un konteineru ražošana

25.92 Vieglā metāla iepakojuma ražošana

25.93 Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana

25.94 Spaiļu un skrūvju stiprinājumu izstrādājumu ražošana

25.99 Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana

26 Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

26.1 Elektronisko komponentu un plašu ražošana

26.11 Elektronisko komponentu ražošana

26.12 Elektronisko plašu ražošana

26.2 Datoru un perifēro iekārtu ražošana

26.20 Datoru un perifēro iekārtu ražošana

26.3 Sakaru iekārtu ražošana

26.30 Sakaru iekārtu ražošana

26.4 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

26.40 Sadzīves elektronisko iekārtu ražošana

26.5 Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana;pulksteņu ražošana

26.51 Mērīšanas, pārbaudes, izmēģināšanas un navigācijas instrumentu un aparātu ražošana

26.52 Pulksteņu ražošana

26.6 Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana

26.60 Apstarošanas, elektromedicīnisko un elektroterapijas iekārtu ražošana

26.7 Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

26.70 Optisko instrumentu un fotoaparatūras ražošana

26.8 Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana

26.80 Magnētisko un optisko datu nesēju ražošana

27 Elektrisko iekārtu ražošana

27.1 Elektromotoru, ģeneratoru, transformatoru un elektrības sadales un kontroles iekārtu ražošana

27.11 Elektromotoru, ģeneratoru un transformatoru ražošana

27.12 Elektrosadales un kontroles iekārtu ražošana

27.2 Galvanisko elementu ražošana

27.20 Galvanisko elementu ražošana

27.3 Vadu un instalāciju ierīču ražošana

27.31 Optisko šķiedru kabeļu ražošana

27.32 Citu elektronisko un elektrisko vadu un kabeļu ražošana

27.33 Elektroinstalāciju savienotājelementu ražošana

27.4 Apgaismes ierīču ražošana

27.40 Apgaismes ierīču ražošana

27.5 Sadzīves aparatūras un iekārtu ražošana

27.51 Elektriskās sadzīves aparatūras ražošana

27.52 Neelektrisko sadzīves iekārtu ražošana

27.9 Citu elektroiekārtu ražošana

27.90 Citu elektroiekārtu ražošana

28 Citur neklasificētu iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošana

28.1 Universālu mehānismu ražošana

28.11 Dzinēju un turbīnu ražošana, izņemot lidaparātu, automobiļu un divriteņu transportlīdzekļu dzinējus

28.12 Hidraulisko iekārtu ražošana

28.13 Sūkņu un kompresoru ražošana

28.14 Krānu un ventiļu ražošana

28.15 Gultņu, zobratu, pārnesumu un piedziņas elementu ražošana

28.2 Pārējo universālu iekārtu ražošana

28.21 Kurtuvju, krāšņu un degļu ražošana

28.22 Pacelšanas un pārvietošanas iekārtu ražošana

28.23 Biroja tehnikas un iekārtu ražošana (izņemot datorus un perifērās iekārtas)

28.24 Mehāniskās piedziņas rokas darbarīku ražošana

28.25 Rūpniecisko dzesēšanas un ventilācijas iekārtu ražošana

28.29 Citur neklasificētu universālu iekārtu ražošana

28.3 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

28.30 Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana

28.4 Darbgaldu ražošana

28.41 Metālapstrādes darbgaldu ražošana

28.49 Cita veida darbgaldu ražošana

28.9 Pārējo speciālas nozīmes mašīnu ražošana

28.91 Mašīnu ražošana metalurģijai

28.92 Mašīnu ražošana ieguves rūpniecībai, karjeru izstrādei un būvniecībai

28.93 Mašīnu ražošana pārtikas, dzērienu un tabakas apstrādei

28.94 Mašīnu ražošana tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošanai

28.95 Mašīnu ražošana papīra un kartona izgatavošanai

28.96 Mašīnu ražošana plastmasas un gumijas apstrādei

28.99 Citu speciālas nozīmes mašīnu ražošana

29 Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana

29.1 Automobiļu ražošana

29.10 Automobiļu ražošana

29.2 Automobiļu virsbūvju ražošana;piekabju un puspiekabju ražošana

29.20 Automobiļu virsbūvju ražošana;piekabju un puspiekabju ražošana

29.3 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

29.31 Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

29.32 Detaļu un piederumu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem

30 Citu transportlīdzekļu ražošana

30.1 Kuģu un laivu būve

30.11 Kuģu un peldošo iekārtu būve

30.12 Atpūtas un sporta laivu būve

30.2 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

30.20 Dzelzceļa lokomotīvju un ritošā sastāva ražošana

30.3 Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

30.30 Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana

30.4 Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

30.40 Militāro kaujas transportlīdzekļu ražošana

30.9 Pārējo transportlīdzekļu ražošana

30.91 Motociklu ražošana

30.92 Velosipēdu un invalīdu ratiņu ražošana

30.99 Pārējo transportlīdzekļu ražošana

31 Mēbeļu ražošana

31.0 Mēbeļu ražošana

31.01 Biroju un veikalu mēbeļu ražošana

31.02 Virtuves mēbeļu ražošana

31.03 Matraču ražošana

31.09 Citu mēbeļu ražošana

32 Cita veida ražošana

32.1 Juvelierizstrādājumu, bižutērijas un līdzīgu izstrādājumu ražošana

32.11 Monētu kalšana

32.12 Juvelierizstrādājumu un līdzīgu izstrādājumu ražošana

32.13 Juvelierizstrādājumu imitāciju un līdzīgu izstrādājumu ražošana

32.2 Mūzikas instrumentu ražošana

32.20 Mūzikas instrumentu ražošana

32.3 Sporta preču ražošana

32.30 Sporta preču ražošana

32.4 Spēļu un rotaļlietu ražošana

32.40 Spēļu un rotaļlietu ražošana

32.5 Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana

32.50 Medicīnas un zobārstniecības instrumentu un piederumu ražošana

32.9 Citur neklasificēta ražošana

32.91 Slotu un suku ražošana

32.99 Citur neklasificēta ražošana

33 Iekārtu un ierīču remonts un uzstādīšana

33.1 Metāla izstrādājumu, mehānismu un iekārtu remonts

33.11 Metāla izstrādājumu remonts

33.12 Iekārtu remonts

33.13 Elektronisko iekārtu un optisko ierīču remonts

33.14 Elektroierīču remonts

33.15 Kuģu un laivu remonts un apkope

33.16 Lidaparātu un kosmosa kuģu remonts un apkope

33.17 Cita veida transportlīdzekļu apkope un remonts

33.19 Citu ierīču remonts

33.2 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

33.20 Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana

ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

 35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale

35.11 Elektroenerģijas ražošana

35.12 Elektroenerģijas apgāde

35.13 Elektroenerģijas sadale

35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība

35.2 Gāzes ražošana;gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus

35.21 Gāzes ražošana

35.22 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem

35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

ŪDENS APGĀDE;NOTEKŪDEŅU, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA UN SANĀCIJA

 36 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

36.0 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

36.00 Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

37 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

37.0 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

37.00 Notekūdeņu savākšana un attīrīšana

38 Atkritumu savākšana, apstrāde un izvietošana;materiālu pārstrāde

38.1 Atkritumu savākšana

38.11 Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus)

38.12 Bīstamo atkritumu savākšana

38.2 Atkritumu apstrāde un izvietošana

38.21 Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus)

38.22 Bīstamo atkritumu apstrāde un izvietošana

38.3 Otrreizējā pārstrāde

38.31 Nolietotu iekārtu, ierīču un mašīnu izjaukšana

38.32 Šķirotu materiālu pārstrāde

39 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

39.0 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

39.00 Sanitārija un citi atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

BŪVNIECĪBA

41 Ēku būvniecība

41.1 Būvniecības projektu izstrādāšana

41.10 Būvniecības projektu izstrādāšana

41.2 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

41.20 Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība

42 Inženierbūvniecība

42.1 Ceļu un dzelzceļu būvniecība

42.11 Ceļu un maģistrāļu būvniecība

42.12 Dzelzceļu un metro būvniecība

42.13 Tiltu un tuneļu būvniecība

42.2 Pilsētsaimniecības infrastruktūras objektu būvniecība

42.21 Ūdensapgādes sistēmu būvniecība

42.22 Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība

42.9 Pārējā inženierbūvniecība

42.91 Hidrotehnisko objektu būvniecība

42.99 Citur neklasificēta inženierbūvniecība

43 Specializētie būvdarbi

43.1 Ēku nojaukšana un būvlaukuma sagatavošana

43.11 Ēku nojaukšana

43.12 Būvlaukuma sagatavošana

43.13 Pētniecisko urbumu veikšana

43.2 Elektroinstalācijas ierīkošanas, cauruļvadu uzstādīšanas un citas līdzīgas darbības

43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana

43.22 Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana

43.29 Citu inženiersistēmu montāža

43.3 Būvdarbu pabeigšana

43.31 Apmetēju darbi

43.32 Galdnieku darbi

43.33 Grīdas un sienu apdare

43.34 Krāsotāju un stiklinieku darbi

43.39 Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas

43.9 Citi specializētie būvdarbi

43.91 Jumta seguma uzklāšana

43.99 Citur neklasificētie specializētie būvdarbi

VAIRUMTIRDZNIECĪBA UN MAZUMTIRDZNIECĪBA;AUTOMOBIĻU UN MOTOCIKLU REMONTS

45 Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts

45.1 Automobiļu pārdošana

45.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana

45.19 Citu automobiļu pārdošana

45.2 Automobiļu apkope un remonts

45.20 Automobiļu apkope un remonts

45.3 Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana

45.31 Automobiļu rezerves daļu un piederumu vairumtirdzniecība

45.32 Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība

45.4 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts

45.40 Motociklu, to detaļu un piederumu pārdošana, apkope un remonts

46 Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

46.1 Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību

46.11 Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.12 Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.13 Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.14 Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.15 Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.16 Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.17 Pārtikas, dzērienu un tabakas vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.18 Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.19 Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība

46.2 Lauksaimniecības izejvielu un dzīvu lopu vairumtirdzniecība

46.21 Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība

46.22 Ziedu un augu vairumtirdzniecība

46.23 Dzīvu lopu vairumtirdzniecība

46.24 Jēlādu un izstrādātu ādu vairumtirdzniecība

46.3 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība

46.31 Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība

46.32 Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība

46.33 Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība

46.34 Dzērienu vairumtirdzniecība

46.35 Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecība

46.36 Cukura, šokolādes un cukuroto konditorijas izstrādājumu vairumtirdzniecība

46.37 Kafijas, tējas, kakao un garšvielu vairumtirdzniecība

46.38 Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus

46.39 Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas nespecializēta vairumtirdzniecība

46.4 Mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība

46.41 Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība

46.42 Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība

46.43 Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība

46.44 Porcelāna, stikla izstrādājumu un tīrīšanas līdzekļu vairumtirdzniecība

46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība

46.46 Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība

46.47 Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība

46.48 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība

46.49 Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība

46.5 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecība

46.51 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība

46.52 Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība

46.6 Citu mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība

46.61 Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība

46.62 Darbgaldu vairumtirdzniecība

46.63 Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība

46.64 Tekstilrūpniecības iekārtu, šujmašīnu un adāmmašīnu vairumtirdzniecība

46.65 Biroja mēbeļu vairumtirdzniecība

46.66 Citu biroja ierīču un iekārtu vairumtirdzniecība

46.69 Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība

46.7 Cita veida specializētā vairumtirdzniecība

46.71 Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība

46.72 Metālu un metāla rūdu vairumtirdzniecība

46.73 Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība

46.74 Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība

46.75 Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība

46.76 Starpproduktu vairumtirdzniecība

46.77 Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība

46.9 Nespecializētā vairumtirdzniecība

46.90 Nespecializētā vairumtirdzniecība

47 Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

47.1 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

47.11 Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku

47.19 Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos

47.2 Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.21 Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.22 Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.23 Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.24 Maizes, kūku, miltu konditorejas un cukuroto konditorejas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.25 Alkoholisko un citu dzērienu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.26 Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.29 Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.3 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās

47.30 Degvielas mazumtirdzniecība degvielas uzpildes stacijās

47.4 Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.41 Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.42 Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.43 Audio un video ierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.5 Mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.51 Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.52 Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.53 Paklāju, grīdsegu, tapešu un grīdas segumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.54 Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.59 Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.6 Kultūras preču un atpūtai paredzētu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.61 Grāmatu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.62 Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.63 Audio un video ierakstu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.64 Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.65 Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.7 Citu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.71 Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.72 Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.73 Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.74 Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.75 Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.76 Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.77 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.78 Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos

47.79 Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos

47.8 Mazumtirdzniecība stendos un tirgos

47.81 Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos

47.82 Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos

47.89 Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos

47.9 Mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem

47.91 Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos

47.99 Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem

 

TRANSPORTS UN UZGLABĀŠANA

49 Sauszemes transports un cauruļvadu transports

49.1 Pasažieru dzelzceļa transports

49.10 Pasažieru dzelzceļa transports

49.2 Kravu dzelzceļa transports

49.20 Kravu dzelzceļa transports

49.3 Pārējais pasažieru sauszemes transports

49.31 Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi

49.32 Taksometru pakalpojumi

49.39 Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports

49.4 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

49.41 Kravu pārvadājumi pa autoceļiem

49.42 Individuālie kravu pārvadāšanas pakalpojumi

49.5 Cauruļvadu transports

49.50 Cauruļvadu transports

50 Ūdens transports

50.1 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports

50.10 Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports

50.2 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports

50.20 Kravu jūras un piekrastes ūdens transports

50.3 Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

50.30 Pasažieru pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

50.4 Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

50.40 Kravu pārvadājumi iekšzemes ūdeņos

51 Gaisa transports

51.1 Pasažieru aviopārvadājumi

51.10 Pasažieru aviopārvadājumi

51.2 Kravu aviopārvadājumi un kosmiskais transports

51.21 Kravu aviopārvadājumi

51.22 Kosmiskais transports

52 Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

52.1 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība

52.10 Uzglabāšana un noliktavu saimniecība

52.2 Transporta palīgdarbības

52.21 Sauszemes transporta palīgdarbības

52.22 Ūdens transporta palīgdarbības

52.23 Aviotransporta palīgdarbības

52.24 Kravu iekraušana un izkraušana

52.29 Pārējās transporta palīgdarbības

53 Pasta un kurjeru darbība

53.1 Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu

53.10 Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu

53.2 Citas pasta un kurjeru darbības

53.20 Citas pasta un kurjeru darbības

IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI

 55 Izmitināšana

55.1 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās

55.10 Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās

55.2 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās

55.20 Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās

55.3 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība

55.30 Kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu darbība

55.9 Pārējo apmešanās vietu darbība

55.90 Pārējo apmešanās vietu darbība

56 Ēdināšanas pakalpojumi

56.1 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

56.10 Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi

56.2 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma un citi ēdināšanas pakalpojumu darbības

56.21 Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma

56.29 Cita veida ēdināšanas pakalpojumi

56.3 Bāru darbība

56.30 Bāru darbība

INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS PAKALPOJUMI

58 Izdevējdarbība

58.1 Grāmatu, periodisku izdevumu izdošana un citi izdevējdarbības pakalpojumi

58.11 Grāmatu izdošana

58.12 Izziņu katalogu izdošana

58.13 Laikrakstu izdošana

58.14 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

58.19 Citi izdevējdarbības veidi

58.2 Datorprogrammatūras tiražēšana

58.21 Datorspēļu tiražēšana

58.29 Citu programmatūru tiražēšana

59 Kinofilmu, video filmu, televīzijas programmu un skaņu ierakstu producēšana

59.1 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana

59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana

59.12 Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas

59.13 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu izplatīšana

59.14 Kinofilmu demonstrēšana

59.2 Skaņu ierakstu producēšana

59.20 Skaņu ierakstu producēšana

60 Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide

60.1 Radio programmu apraide

60.10 Radio programmu apraide

60.2 Televīzijas programmu izstrāde un apraide

60.20 Televīzijas programmu izstrāde un apraide

61 Telekomunikācija

61.1 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

61.10 Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi

61.2 Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi

61.20 Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi

61.3 Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

61.30 Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi

61.9 Citi telekomunikāciju pakalpojumi

61.90 Citi telekomunikācijas pakalpojumi

62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

62.0 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

62.01 Datorprogrammēšana

62.02 Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos

62.03 Datoriekārtu darbības pārvaldīšana

62.09 Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi

63 Informācijas pakalpojumi

63.1 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības;interneta portālu darbība

63.11 Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības

63.12 Interneta portālu darbība

63.9 Citi informācijas pakalpojumi

63.91 Ziņu aģentūru darbība

63.99 Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi

FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBĪBAS

 64 Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.1 Monetārā starpniecība

64.11 Centrālo banku darbība

64.19 Cita monetārā starpniecība

64.2 Holdingkompāniju darbība

64.20 Holdingkompāniju darbība

64.3 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.30 Līdzekļu apvienošana trastos, fondos un līdzīgās finanšu vienībās

64.9 Citas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

64.91 Finanšu noma

64.92 Citi kreditēšanas pakalpojumi

64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

65 Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

65.1 Apdrošināšana

65.11 Dzīvības apdrošināšana

65.12 Apdrošināšana, izņemot dzīvības apdrošināšanu

65.2 Pārapdrošināšana

65.20 Pārapdrošināšana

65.3 Pensiju uzkrāšana

65.30 Pensiju uzkrāšana

66 Finanšu pakalpojumu un apdrošināšanas darbības papildinošas darbības

66.1 Finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.11 Finanšu tirgus vadīšana

66.12 Operācijas ar vērtspapīriem

66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

66.2 Apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.21 Riska un zaudējumu novērtēšana

66.22 Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība

66.29 Pārējā apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu papildinoša darbība

66.3 Fondu pārvaldīšana

66.30 Fondu pārvaldīšana

OPERĀCIJAS AR NEKUSTAMO ĪPAŠUMU

 68 Operācijas ar nekustamo īpašumu

68.1 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

68.10 Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana

68.2 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

68.3 Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību

68.31 Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu

68.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata

PROFESIONĀLIE, ZINĀTNISKIE UN TEHNISKIE PAKALPOJUMI

 69 Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi

69.1 Juridiskie pakalpojumi

69.10 Juridiskie pakalpojumi

69.2 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;konsultēšana nodokļu jautājumos

69.20 Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi;konsultēšana nodokļu jautājumos

70 Centrālo biroju darbība;konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

70.1 Centrālo biroju darbība

70.10 Centrālo biroju darbība

70.2 Vadības konsultāciju pakalpojumi

70.21 Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi

70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās

71 Arhitektūras un inženiertehniskie pakalpojumi;tehniskā pārbaude un analīze

71.1 Arhitektūras un projektēšanas pakalpojumi un konsultācijas

71.11 Arhitektūras pakalpojumi

71.12 Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas

71.2 Tehniskā pārbaude un analīze

71.20 Tehniskā pārbaude un analīze

72 Zinātniskās pētniecības darbs

72.1 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs

72.11 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana biotehnoloģijā

72.19 Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs

72.2 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs

72.20 Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs

73 Reklāmas un tirgus izpētes pakalpojumi

73.1 Reklāmas pakalpojumi

73.11 Reklāmas aģentūru darbība

73.12 Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos

73.2 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

73.20 Tirgus un sabiedriskās domas izpēte

74 Citi profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

74.1 Specializētie projektēšanas darbi

74.10 Specializētie projektēšanas darbi

74.2 Fotopakalpojumi

74.20 Fotopakalpojumi

74.3 Tulkošanas un tulku pakalpojumi

74.30 Tulkošanas un tulku pakalpojumi

74.9 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

75 Veterinārie pakalpojumi

75.0 Veterinārie pakalpojumi

75.00 Veterinārie pakalpojumi

ADMINISTRATĪVO UN APKALPOJOŠO DIENESTU DARBĪBA

77 Iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.1 Automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.11 Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.12 Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.2 Individuālās lietošanas un mājsaimniecības piederumu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.21 Atpūtas un sporta priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.22 Videoierakstu un disku iznomāšana

77.29 Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.3 Pārējo darba mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.31 Lauksaimniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.32 Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.33 Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus)

77.34 Ūdens transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.35 Gaisa transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

77.4 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus

77.40 Intelektuālā īpašuma un līdzīgu darbu līzings, izņemot autortiesību objektus

78 Darbaspēka meklēšana un nodrošināšana ar personālu

78.1 Nodarbinātības aģentūru darbība

78.10 Nodarbinātības aģentūru darbība

78.2 Nodrošināšana ar personālu uz laiku

78.20 Nodrošināšana ar personālu uz laiku

78.3 Pārējo cilvēkresursu vadība

78.30 Pārējo cilvēkresursu vadība

79 Ceļojumu biroju, tūrisma operatoru rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistīti pasākumi

79.1 Ceļojumu biroju un tūrisma operatoru pakalpojumi

79.11 Ceļojumu biroju pakalpojumi

79.12 Tūrisma operatoru pakalpojumi

79.9 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības

79.90 Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības

80 Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana

80.1 Personiskās drošības darbības

80.10 Personiskās drošības darbības

80.2 Drošības sistēmu pakalpojumi

80.20 Drošības sistēmu pakalpojumi

80.3 Izmeklēšanas darbības

80.30 Izmeklēšanas darbības

81 Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi

81.1 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības

81.10 Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības

81.2 Uzkopšanas darbības

81.21 Vispārēja ēku tīrīšana

81.22 Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības

81.29 Cita veida tīrīšanas darbības

81.3 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

81.30 Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības

82 Biroju administratīvās darbības un citas uzņēmumu palīgdarbības

82.1 Biroju administratīvās darbības un palīgdarbības

82.11 Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi

82.19 Kopēšana, dokumentu sagatavošana un citas specializētās biroju palīgdarbības

82.2 Informācijas zvanu centru darbība

82.20 Informācijas zvanu centru darbība

82.3 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi

82.30 Sanāksmju un tirdzniecības izstāžu organizatoru pakalpojumi

82.9 Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības

82.91 Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi

82.92 Iepakošanas pakalpojumi

82.99 Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības

VALSTS PĀRVALDE UN AIZSARDZĪBA;OBLIGĀTĀ SOCIĀLĀ APDROŠINĀŠANA

84 Valsts pārvalde un aizsardzība;obligātā sociālā apdrošināšana

84.1 Valsts vadīšana un sabiedrības sociāli ekonomiskā politika

84.11 Vispārējo valsts dienestu darbība

84.12 Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu

84.13 Uzņēmējdarbības koordinēšana un efektivitātes veicināšana

84.2 Pakalpojumu sniegšana sabiedrībai kopumā

84.21 Ārlietas

84.22 Aizsardzība

84.23 Tieslietu iestāžu darbība

84.24 Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšana

84.25 Ugunsdzēsības dienestu darbība

84.3 Obligātā sociālā apdrošināšana

84.30 Obligātā sociālā apdrošināšana

IZGLĪTĪBA

 85 Izglītība

85.1 Pirmskolas izglītība

85.10 Pirmskolas izglītība

85.2 Sākumizglītība

85.20 Sākumizglītība

85.3 Vidējā izglītība

85.31 Vispārējā vidējā izglītība

85.32 Vidējā tehniskā un profesionālā izglītība

85.4 Augstākā izglītība

85.41 Augstākā izglītība, kas nav akadēmiskā

85.42 Akadēmiskā augstākā izglītība

85.5 Pārējā izglītība

85.51 Sporta un ārpusskolas izglītība

85.52 Kultūras izglītība

85.53 Transportlīdzekļu vadītāju apmācība

85.59 Citur neklasificēta izglītība

85.6 Izglītības atbalsta pakalpojumi

85.60 Izglītības atbalsta pakalpojumi

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ APRŪPE

 

86 Veselības aizsardzība

86.1 Slimnīcu darbība

86.10 Slimnīcu darbība

86.2 Ārstu un zobārstu prakse

86.21 Vispārējā ārstu prakse

86.22 Specializētā ārstu prakse

86.23 Zobārstu prakse

86.9 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā

86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā

87 Sociālā aprūpe ar izmitināšanu

87.1 Aprūpes centru pakalpojumi

87.10 Aprūpes centru pakalpojumi

87.2 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi

87.20 Garīgās atpalicības, garīgās veselības traucējumu un atkarības ārstēšanas pakalpojumi

87.3 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe

87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe

87.9 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu

87.90 Cita veida sociālās aprūpes pakalpojumi ar izmitināšanu

88 Sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.1 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.9 Pārējā sociālā aprūpe bez izmitināšanas

88.91 Bērnu dienas aprūpes centru darbība

88.99 Citur neklasificēti sociālās aprūpes pakalpojumi

 

MĀKSLA, IZKLAIDE UN ATPŪTA

 

90 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

90.0 Radošas, mākslinieciskas un izklaides darbības

90.01 Mākslinieku darbība

90.02 Mākslas palīgdarbības

90.03 Mākslinieciskā jaunrade

90.04 Kultūras iestāžu darbība

91 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

91.0 Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbība

91.01 Bibliotēku un arhīvu darbība

91.02 Muzeju darbība

91.03 Vēsturisku objektu un līdzīgu apmeklējuma vietu darbība

91.04 Botānisko dārzu, zooloģisko dārzu un dabas rezervātu darbība

92 Azartspēles un derības

92.0 Azartspēles un derības

92.00 Azartspēles un derības

93 Sporta nodarbības, izklaides un atpūtas darbība

93.1 Sporta nodarbības

93.11 Sporta objektu darbība

93.12 Sporta klubu darbība

93.13 Fitnesa centru darbība

93.19 Citas sporta nodarbības

93.2 Izklaides un atpūtas darbība

93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība

93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība

 

CITI PAKALPOJUMI

 

94 Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība

94.1 Darba devēju un profesionālo organizāciju darbība

94.11 Darba devēju organizāciju darbība

94.12 Profesionālu organizāciju darbība

94.2 Arodbiedrību darbība

94.20 Arodbiedrību darbība

94.9 Citu organizāciju darbība

94.91 Reliģisko organizāciju darbība

94.92 Politisko organizāciju darbība

94.99 Citur neklasificētu organizāciju darbība

95 Datoru, individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

95.1 Datoru un sakaru iekārtu remonts

95.11 Datoru un perifēro iekārtu remonts

95.12 Sakaru iekārtu remonts

95.2 Individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

95.21 Sadzīves elektronisko iekārtu remonts

95.22 Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts

95.23 Apavu un ādas izstrādājumu remonts

95.24 Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts

95.25 Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts

95.29 Cita veida individuālās lietošanas priekšmetu un mājsaimniecības piederumu remonts

96 Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

96.0 Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana

96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana

96.02 Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi

96.03 Apbedīšana un ar to saistītā darbība

96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi

96.09 Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi

MĀJSAIMNIECĪBU KĀ DARBA DEVĒJU DARBĪBA;PAŠPATĒRIŅA PREČU RAŽOŠANA UN PAKALPOJUMU SNIEGŠANA INDIVIDUĀLAJĀS MĀJSAIMNIECĪBĀS

 

97 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

97.0 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

97.00 Mājsaimniecību kā darba devēju darbība ar algotā darbā nodarbinātām personām

98 Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās

98.1 Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

98.10 Pašpatēriņa preču ražošana individuālajās mājsaimniecībās

98.2 Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

98.20 Individuālo mājsaimniecību pašpatēriņa pakalpojumi

 

ĀRPUSTERITORIĀLO ORGANIZĀCIJU UN INSTITŪCIJU DARBĪBA

 

99 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

99.0 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

99.00 Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība

00.00 u.c. statūtos paredzētā darbība

ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

 35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale

35.11 Elektroenerģijas ražošana

35.12 Elektroenerģijas apgāde

35.13 Elektroenerģijas sadale

35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība

35.2 Gāzes ražošana;gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus

35.21 Gāzes ražošana

35.22 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem

35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

 35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale

35.11 Elektroenerģijas ražošana

35.12 Elektroenerģijas apgāde

35.13 Elektroenerģijas sadale

35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība

35.2 Gāzes ražošana;gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus

35.21 Gāzes ražošana

35.22 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem

35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

ELEKTROENERĢIJA, GĀZES APGĀDE, SILTUMAPGĀDE UN GAISA KONDICIONĒŠANA

 35 Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

35.1 Elektroenerģijas ražošana, apgāde un sadale

35.11 Elektroenerģijas ražošana

35.12 Elektroenerģijas apgāde

35.13 Elektroenerģijas sadale

35.14 Elektroenerģijas tirdzniecība

35.2 Gāzes ražošana;gāzveida kurināmā sadale, izmantojot cauruļvadus

35.21 Gāzes ražošana

35.22 Gāzveida kurināmā sadale pa cauruļvadiem

35.23 Gāzes realizācija pa cauruļvadiem

35.3 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana

35.30 Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana